Finance & accounting – 8 outsourcing trends voor 2014

Infosys, een wereldwijd leidende organisatie in consulting, technologie en outsourcing, constateert 8 outsourcing trends waar finance en accounting afdelingen zich in 2014 mee bezig houden, ongeacht de industrie waarbinnen zij actief zijn.

Trend-1: Proces transformatieDe periode van structurele neergang zet de schijnwerper op finance & accounting procestransformaties die worden gezien als een weg naar het verbeteren van financiële prestaties. De nadruk ligt op het optimaliseren van financiële processen en het verkrijgen van efficiëntie met geavanceerde proceszichtbaarheid.Trend-2: Cloud gedreven automatisering en outsourcingDoor de opkomst van de cloud realiseren bedrijven aanzienlijke kostenbesparingen in processen. Infosys constateert momenteel een toename in het cloud-gebaseerde ERP- aanbod voor processen, zoals bijvoorbeeld accounts payable. Dit zal leiden tot een meer geharmoniseerde enterprise-omgeving op midden tot lange termijn, waardoor de neiging om te automatiseren en uit te besteden toe zal nemen.Trend-3: Opkomst van hybride modelLate adapters van finance & accounting outsourcing en shared services adapteren vaker een hybride model, waarbinnen zowel de klant als leverancier de shared services inzetten voor verschillende financiële processen. In toenemende mate kiezen organisaties ook voor Global Business Services (GBS) modellen.Trend-4: Transformatie ‘in één box’Infosys ziet groei in de gebundelde aanpak van finance transformatie. Succesvolle transformatiestrategieën betrekken processen, technologie, service en mensen in één gebundelde aanpak. Veel bedrijven realiseren zich dat ze waarde kunnen ontlenen aan elk aspect van hun bedrijf door de bundeling van IT-en BPO-transformatieprogramma’s. Dus bedrijven zullen in toenemende mate op zoek gaan naar leveranciers die multidimensionale transformatie-initiatieven kunnen ondersteunen. Dergelijke initiatieven zijn onder meer global sourcing en harmonisatie, ERP / technologie-upgrade, betere inzichten door middel van analyses en meer.Trend-5: Finance & accounting outsourcing initiatieven, de ‘machinekamer’ van Finance TransformationFinance & accounting outsourcing is in opkomst als een belangrijke tool voor financiële transformatie. Veel bedrijven zien dit als volgende stap om hun bedrijfsprocessen te optimaliseren om de volgende golf van kostenbesparingen te realiseren.Trend-6: Voorkeur voor niet één, maar meerdere near-shore locaties die tier-2/3 steden omvatTerwijl nearshore locaties de voorkeur hebben voor taalgevoelige activiteiten zoals klantondersteuning, hebben deze locaties ook de voorkeur voor high-end finance & accounting processen. Kosten is een belangrijke overweging in de keuze voor een locatie, maar ook het aanwezig talent en capaciteiten tellen mee. Trend-7: Geavanceerde proceszichtbaarheid, business metrics, en benchmarking, geen nice-to-have, maar must-have Niet langer zijn bedrijven tevreden met het behalen van ‘SLA’s’ van hun outsourcing-partners. Ze eisen nu verbeterde proceszichtbaarheid, zakelijke metrics en benchmarks als onderdeel van de standaard oplossing. Trend-8: Analytics worden gebundeld met outsourcing initiatieven Bedrijven verwachten dat hun finance & accounting partner hen analytics kan verstrekken om business impact zichtbaar te maken, evenals een totaalbeeld van hun financiële processen. 

Gerelateerde artikelen