FinanceFactor wint Europese aanbesteding ‘Inhuur Finance Professionals & Werving en Selectie’ bij CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft de wens om de inhuur van financiële specialisten in Nederland te bundelen bij een beperkt aantal leveranciers, gerealiseerd met het benoemen van een drietal prefererende leveranciers.

Op een door CIZ uitgeschreven Europerse Aanbesteding hebben onlangs 20 organisaties een offerte uitgebracht. De inschrijving van FinanceFactor is als beste beoordeeld op het programma van wensen, eisen en prijs.

Dinsdag 5 november 2013 is de overeenkomst getekend bij het CIZ. De opdracht gaat in per 5 november 2013 en is aangegaan voor een periode van 2 jaar. Concreet betekent dit dat FinanceFactor, Finance Professionals gaat leveren vanaf academisch niveau binnen alle onderdelen van het CIZ en haar gelieerde bedrijven.
Over FinanceFactor:
Ons streven is de beste intermediaire organisatie voor financiële professionals in Nederland te zijn. Wij stellen de wensen en behoeften van de finance professional ten aanzien van zijn of haar carrière centraal. Net zoals artiesten een impresario inschakelen om hun zakelijke belangen en het verloop van hun carrière te behartigen, willen wij de impresario van finance professionals zijn door hen gedurende hun loopbaan actief te ondersteunen met coaching en advies over persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Over CIZ:
Iedere Nederlander is verzekerd voor langdurige zorg via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt namens het ministerie van VWS of mensen aanspraak kunnen maken op AWBZ-zorg. Bij het CIZ werken circa 1500 maatschappelijk betrokken mensen.