Geld verdienen?

Gelukkig krijgt tegenwoordig het kasstroomoverzicht steeds meer aandacht. Toch merk ik dat het nut hiervan bij familiebedrijven, maar ook bij menig beursfonds, nogal onderschat wordt. Dat leidt er tevens vaak toe dat het overzicht technisch niet klopt, waardoor het inzicht vermindert. Accountants laten op dit terrein overigens ook nogal wat steken vallen, want veel van die fouten staan in goedgekeurde jaarverslagen.

door Huub van Rozendaal Het is ook jammer dat bijna alle kasstroomoverzichten volgens de indirecte methode opgesteld worden. Blijkbaar zijn er maar weinig bedrijven in staat ‘echte’ geldstromen uit hun boekhouding af te leiden en dan te bedenken dat het boekhouden ooit is begonnen met het bijhouden van het…kasboek! Tegenwoordig is 80% van de boekhoudregels gericht op de balans, juist die staat die in de praktijk het minst de aandacht heeft (en terecht!).Geleidelijk krijgt het begrip vrije kasstroom steeds meer aandacht. Het kan zijn dat een bedrijf een hoog en toenemend bedrijfsresultaat heeft, maar als het geld blijft steken in een toenemend werkkapitaal of als er steeds meer geïnvesteerd moet worden, hebben we niet zoveel aan dat bedrijfsresultaat. Recent zijn er op de beurs een paar affaires geweest die de aandacht voor werkkapitaal en vrije kasstroom fors verhoogd hebben. Het bekendste, maar zeker niet enige voorbeeld, is Imtech. In mijn laatste jaren bij Sligro Food Group verbaasde het mij dat de aandacht erg uitging naar het stabiele bedrijfsresultaat. Persoonlijk vond ik dat niet zo slecht in de crisisjaren 2008-2014, maar ik gun iedereen daarover zijn eigen mening. In die jaren nam echter de vrije kasstroom enorm toe door een aanzienlijk reductie van het werkkapitaal en doordat de investeringen lager waren dan de afschrijvingen en amortisatie. Dat laatste overigens mede als gevolg van de conservatieve wijze van verwerking van overnames in de cijfers. De cashconversie (vrije kasstroom / nettowinst) ging van circa 90% naar 130%.Ik heb in de loop der jaren geleerd dat als de markt informatie niet goed tot zich neemt, je dan in de spiegel moet kijken. Dus niet klagen maar beter en meer communiceren. Dat hebben we vervolgens gedaan en binnen twee jaar namen beleggers en analisten dat goed mee in hun beoordeling van onze financiële prestaties. Ook goede wijn behoeft soms een krans!Huub van Rozendaal was CFO van Sligro en blogt voor CFO.nl over zijn ‘lessons learned’ en de invulling van de functie van CFO.  

Gerelateerde artikelen