Grote ondernemingen vrezen reputatieschade meer dan beurskoers

Grote ondernemingen zijn in geval van een omvangrijk incident of schandaal - zoals (vermeende) corruptiezaken, belastingschandalen of datalekken - meer bevreesd voor reputatieschade (57%) dan voor de gevolgen voor de beurskoers (39%) en eventuele financiële represailles/boetes (33%).

Dat blijkt uit het onderzoek “View From The Top: A board-level perspective on current business risks” dat The Economist Intelligence Unit in opdracht van advocatenkantoor Clifford Chance uitvoerde. Aan het onderzoek namen 320 bestuursleden van multinationals met meer dan een half miljard dollar omzet per jaar deel. Meeste aandacht gaat uit naar financiële risico’sDe financiële crisis heeft het vertrouwen van de maatschappij in het bedrijfsleven beschadigd, constateren de onderzoekers. Het herstellen van dat vertrouwen vraagt tijd en een nieuwe kijk op risico’s. Uit het onderzoek blijkt dat men zich hier binnen de bestuurskamers van grote ondernemingen wel van bewust is, maar niet goed weet hoe hier concreet invulling aan te geven. Meer dan de helft van de executives geeft aan niet alleen meer tijd, maar ook meer geld te investeren in risicobeheersing. Al is men het meest bevreesd voor reputatieschade, de meeste aandacht gaat uit naar financiële risico’s. Strafrechtelijke vervolgingJeroen Ouwehand, hoofd van de procespraktijk van Clifford Chance in Continentaal Europa voeft daar in een persbericht aan toe: ”Tussen Europese en Amerikaanse bedrijven zijn interessante verschillen waar te nemen. Bij bestuursleden van Europese bedrijven verklaart slechts 26% dat hun bedrijf beschikt over procedures om het hoofd te bieden aan omvangrijke risico’s of schandalen. Voor bestuursleden in Noord-Amerika ligt dat percentage op 40% en voor Azië-Pacific op 43%. Europese directies zien het toenemende belang van risicobeheersing wel in, maar men is minder gewend rekening te houden met risico’s en compliance dan in de VS. In de VS zijn beursgenoteerde bedrijven gewend aan streng toezicht en zij realiseren zich dat overtredingen tot hoge boetes en strafrechtelijke vervolging kunnen leiden. Amerikaanse bedrijven hebben dan ook duidelijke plannen klaarliggen en beschikken over een geavanceerd compliancesysteem om risico’s in te dammen. Door de toenemende strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving en vervolging van gedragingen van ondernemingen en hun management in Europa zullen ook Europese directies gedwongen worden meer te investeren in compliance en het voorkomen van incidenten.” Risico mijden kan groei smorenToch lijkt er ook een keerzijde te zitten aan alle aandacht voor risicobeheersing: 40% van de respondenten geeft toe dat men bezorgd is dat de directie zich teveel laat leiden door het vermijden van risico’s en dat dit de groei van de onderneming smoort. In Noord-Amerika heerst deze bezorgdheid zelfs bij meer dan de helft (52%). Een van de gevolgen van een grotere nadruk door directies op risicobeheersing zou kunnen zijn dat ze zich terughoudender opstellen ten opzichte van nieuwe initiatieven, wat op zijn beurt weer zou kunnen leiden tot een langzamer herstel van de wereldeconomie. Ouwehand: "Hoewel het van essentieel belang is dat directieleden de benodigde stappen nemen om risico’s te beheersen en de reputatie van hun organisatie te beschermen, is de uitdaging dat zo te doen dat de balans niet doorslaat en de organisatie te risicomijdend wordt. Ook de toezichthouders moeten oog blijven houden voor die balans.” 

Gerelateerde artikelen