Haal meer uit shared service centra

Twee op de vijf bedrijven wereldwijd doet aan outsourcing of zijn dit van plan te doen, blijkt uit recent onderzoek van Grant Thornton. Voor het leeuwendeel van die bedrijven is het reduceren van kosten een belangrijke drijfveer om ondersteunende diensten te laten uitvoeren in een shared service center. Toch zal de taak van dergelijke centra steeds strategischer van aard worden ziet Vivek Sharma Vice President en Head - Global Sales and Marketing van Infosys BPO.

“De taken die vervuld worden vanuit onze shared service centra worden steeds complexer en strategischer van aard.  We zien dat de industrie en onze klanten steeds volwassener worden. Bedrijven zijn niet langer tevreden met het behalen van ‘SLA’s’ van hun outsourcing-partners. Ze eisen nu verbeterde proceszichtbaarheid, zakelijke metrics en benchmarks als onderdeel van de standaard oplossing. We werken dus steeds vaker op basis van gewenste “business outcomes” en stellen ons meer op als een echte business partner voor onze klanten.”In de toekomst denkt Sharma dat deze trend zich zal voortzetten. Een gevolg van deze evolutie is dat je ziet dat taken vaker dichter bij huis worden uitbesteed. Bovendien zullen in de toekomst taken steeds geautomatiseerder worden uitgevoerd. “Waar het een paar jaar geleden de vaak de vraag was of een taak kon worden uitbesteed, is nu vaker de vraag of de taak door een mens of een computer gedaan moet worden. Dit betekent niet dat onze centra straks gevuld zijn met robots. Je moet dan vooral denken aan de ontwikkeling van scripts en andere software die grote hoeveelheden data analyseert en verwerkt.” Data-hub Het shared service centrum zal hierom ook meer een rol krijgen van een soort data-hub waar grote hoeveelheden data doorheen stromen en verwerkt worden. De rol van de outsourcing partner zou dus wel eens een stuk pro-actiever kunnen worden.” Waar je vroeger een taak simpelweg uitbesteedde, kan een outsourcing partner in de toekomst op basis van de taken die hij vervult aanbevelingen doen om de omzet en winst te vergroten. “dit zijn grote kansen voor ons waar we uitvoerig naar kijken,” beaamt Sharma.Infosys en Philips Een voorbeeld van een klant waar Infosys uitgroeide van een partij die simpele taken uitvoerde tot een ware business partner is Philips. In 2007 selecteerde Philips Infosys om processen op het gebied van onder meer Finance en Accounting te ondersteunen. In de jaren die volgde ontwikkelde Infosys zich met de implementatie van onder meer een gezamenlijk innovation dashboard zich tot een waardevolle strategische business partner voor het Nederlandse bedrijf. Dit jaar werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de twee verlengd tot 2019.Hoe deze ontwikkeling precies in zijn werk ging en welke uitdagingen de twee partijen onderweg tegenkwamen kwam uitgebreid aan bod tijdens de casepresentatie van Infosys en Philips tijdens de CFO Day op 5 juni. Tijdens een interactieve sessie hoorden de deelnemers hoe de twee hun samenwerking in 2007 startten. De overeenkomst tussen de twee laat zich het best omschrijven als een van de eerste generatie (zie plaatje hieronder).  In de loop der jaren heeft Philips zijn processen steeds verder gestandaardiseerd en de infrastructuur verder gerationaliseerd. Hierdoor hebben de twee hun relatie verder kunnen laten groeien richting de derde generatie. Meer over Infosys Wilt u meer weten over de dienstverlening van Infosys? Neem contact op met Carel Vos via 040 232 11 03 / 06 21 19 17 35 of carel_vos@infosys.com 

Gerelateerde artikelen