Het Amsterdamse MKB Fonds introduceert: MKB Aandelen

MKB Fonds N.V., bekend van de uitgiftes van MKB Obligaties, introduceert een nieuwe manier om in Nederlandse MKB-bedrijven te beleggen: MKB Aandelen.

De lancering van het nieuwe fonds, het MKB Mixfonds, met een beoogde omvang van 15 miljoen euro, vindt plaats zodra de AFM goedkeuring heeft verleend voor het prospectus. De MKB Aandelen kunnen halfjaarlijks worden verhandeld op het handelsplatform van Van Lanschot, met wie MKB Fonds eerder vandaag een samenwerkingsverband aankondigde.Het Nederlandse MKB, interessante investeringsmogelijkheid‘Het MKB-bedrijfsleven heeft steeds meer moeite met het aantrekken van bancaire kredieten en zoekt daarom zijn toevlucht tot alternatieve vormen van financiering. Tegelijkertijd zijn veel particuliere beleggers op zoek naar een tastbare belegging en zien zij het MKB als een interessante investeringsmogelijkheid. De meesten hebben echter niet het kapitaal, de kennis of de tijd om zelf rechtstreeks in een bedrijf te participeren. De bedragen die MKB Fonds per bedrijf investeert, variëren van 400 duizend euro tot 3 miljoen euro en zijn vooral bedoeld voor de financiering van bedrijfsoverdrachten die anders wellicht niet mogelijk zouden zijn’, stelt Thomas Wals, fondsbeheerder bij MKB Fonds.Ideale mix: MKB Aandelen en MKB ObligatiesNa de eerdere succesvolle uitgiftes van MKB Obligaties in 2012 en 2013 van in totaal ruim 13 miljoen euro, bleek dat er veel vraag van beleggers was om aandeelhouder te worden van de fondsen en daarmee indirect van de MKB-bedrijven waarin deze fondsen investeren. Besloten is daarom om de structuur van het nieuwe fonds op een aantal punten aan te passen.Door in het nieuwe fonds obligatiebeleggingen te combineren met aandelenbeleggingen, wordt het risicoprofiel voor obligatiehouders verlaagd en is het aantrekkelijke rendement van het fonds nu beschikbaar voor de aandelenbelegger. De mix van de twee producten zorgt ervoor dat deze elkaars positie versterken.. Dankzij de inbreng van obligatiebeleggers hebben aandelenbeleggers namelijk een groter fonds om rendement mee te maken en spreiding aan te brengen. En dankzij de inbreng van aandelenbeleggers heeft het fonds een hoge solvabiliteit van 30% wat als buffer dient voor de obligaties.Individuele keuzes, parallelle belangenIn het nieuwe mixfonds kunnen beleggers zelf bepalen of ze met obligaties, aandelen of een combinatie van beiden willen deelnemen. Zo kunnen zij hun ideale balans kiezen tussen rendement en risico. De MKB Aandelen, met een geprognosticeerd rendement van 15% op jaarbasis, zullen verkrijgbaar zijn vanaf 100.000 euro, de MKB Obligaties vanaf 15.000 euro. De laatste hebben een couponrente tussen de 6% en 7%, afhankelijk van de inleg. De belangen van het management lopen geheel parallel met die van de beleggers in het fonds, omdat het management pas wordt beloond nadat obligatie- en aandelenbeleggers in het fonds hun volledige investering en couponrente retour hebben ontvangen.Over MKB FondsMKB Fonds investeert in degelijke en volwassen (familie)bedrijven in het Nederlandse MKB en richt zich met name op investeringen bedoeld voor financiering van bedrijfsopvolging. Ons Investment team beheert op dit moment twee gesloten fondsen, MKB Participatiefonds I en MKB Participatiefonds II, met een totaal belegd vermogen van EUR 14 miljoen. De bedrijven waarin onze fondsen investeren, realiseren gezamenlijk meer dan 100 miljoen euro omzet en bieden directe werkgelegenheid aan circa 800 mensen en indirect aan circa 2.500 mensen in binnen- en buitenland.