Het Dashboard van de BV Nederland – Januari 2014

De feestdagen zijn achter de rug en Nederland is 2014 knallend begonnen. Uit diverse hoeken klonken de berichten over het herstel van de economie in 2014 en verder. In de laatste maand van 2013 klom het producentenvertrouwen opnieuw, evenals de productie in november en de inflatie. Welke ontwikkelingen zien we deze maand terug op het Dashboard van de BV Nederland?

Deze maand in het Dashboard van de BV Nederland aandacht voor het producentenvertrouwen, de productie en de stand van de inflatie. Door Janine Baetsen, Senior Finance Specialist bij ConQuaestor.Producentvertrouwen verder in de liftDe stemming onder ondernemers in de industrie is in december 2013 wederom licht verbeterd. Het producentenvertrouwen steeg van -0,4 in november naar -0,1 in december 2013. Het producentenvertrouwen zit sinds augustus van vorig jaar, op september na, flink in de lift.  Producentenvertrouwen in Nederland 2013Periode (- Producentenvertrouwen)Januari 2013 (-5,6)Februari 2013    (-3,6)Maart 2013 (-4,8)April 2013 (-5,6)Mei 2013 (-4,2)Juni 2013 (-4,1)Juli 2013 (-3,5)Augustus 2013 (-1,6)September 2013 (-2,8)Oktober 2013    (-0,5)November 2013 (-0,4)December 2013 (-0,1)Bron: CBS Het producentenvertrouwen is een stemmingsindicator voor de industrie. Het cijfer is samengesteld uit drie deelindicatoren afkomstig uit de maandelijkse Conjunctuurtest van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS vraagt ondernemers in de industrie maandelijks naar de verwachte productie in de komende drie maanden, hun oordeel over de voorraden gereed product en hun oordeel over de orderpositie.Het oordeel van de ondernemers over de voorraden verbeterde sterk in december vorig jaar. Daarentegen waren ondernemers negatiever over de verwachte bedrijvigheid en hun orderpositie dan in november. Zij waren ook een stuk minder pessimistisch over de verwachte productie. De stemming over de orderpositie veranderde weinig. De ondernemers in de industrie zijn in december somberder over de verwachtte omvang van hun personeelsbestand dan in de voorgaande maanden. Van hen verwachtte 22,7 % dat het aantal medewekers in de komende drie maanden zal afnemen. Slechts 7,9% procent van de ondervraagde ondernemers rekende op een toename van het personeelsbestand. Productie stijgt in novemberDe Nederlandse industrie produceerde in november meer dan in november 2012. De productie steeg jaar op jaar met 0,4%. Ook in september en oktober was de gemiddelde dagproductie van de industrie al hoger dan een jaar eerder. Toen lag de productie respectievelijk 0,4 en 2,4 % hoger.In vrijwel alle branches was de productie in november 2013 hoger dan een jaar eerder. Met 9,0 % was de toename het grootst bij de transportmiddelenindustrie. De voedings- en genotmiddelenindustrie produceerde 2,7 % meer. Bij de basismetaal- en metaalproductenindustrie en de elektrotechnische en machine-industrie bedroeg de toename respectievelijk 2,6 en 2,4 %. De aardolie-, chemische en rubber- en kunststofverwerkende industrie leverde daarentegen 0,3 % minder productie. De productie van de overige industrie, waaronder de hout- en bouwmaterialenindustrie, de meubelindustrie en de papier- en grafische industrie, kromp ook.Voor het bepalen van de korte termijn ontwikkeling van de productie kan het beste gekeken worden naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Volgens deze cijfers daalde de productie in november met 0,5 % ten opzichte van oktober 2013. De daling volgt op twee maanden met een stijging. Overheidsmaatregelen en prijsontwikkeling benzine en kleding stuwen inflatieIn december 2013 steeg de inflatie naar 1,7%. In november van dat jaar waren de prijzen voor consumenten nog 1,5% hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.Inflatie is de gemiddelde prijsstijging van de goederen en diensten die consumenten kopen. De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van de overeenkomstige periode in het voorgaande jaar. De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van het gemiddelde pakket goederen en diensten dat wordt aangeschaft door de Nederlandse huishoudens.Inflatie in Nederland 2013Periode – (Inflatie in procenten)Januari 2013 (3,0)Februari 2013 (3,0)Maart 2013 (2,9)April 2013 (2,6)Mei 2013 (2,8)Juni 2013 (2,9)Juli 2013 (3,1)Augustus 2013 (2,8)September 2013 (2,4)Oktober 2013    (1,6)November 2013 (1,5)December 2013 (1,7)Bron: CBSDe inflatie steeg voornamelijk door de prijsontwikkeling van benzine en kleding. Kleding was tijdens de uitverkoop in december 2013 minder afgeprijsd dan in voorgaande jaren. Hierdoor liep de inflatie op. In 2013 was de gemiddelde inflatie met 2,5 % even hoog als in 2012. In 2013 werd een groot deel van de prijsstijging veroorzaakt door overheidsmaatregelen. Zo werd eind 2012 de btw verhoogd. In 2013 stegen de assurantie- en energiebelastingen en de accijnzen op alcohol en tabak. Zonder deze maatregelen zou de inflatie over heel 2013 slechts 1,3 % zijn geweest.De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) steeg in Nederland naar 1,4 %. Dit is 0,2 procentpunt hoger dan in november. Volgens Eurostat daalde de inflatie in de eurozone naar 0,8 % in december. In november bedroeg de inflatie in de eurozone 0,9 %.

Gerelateerde artikelen