Het geld ligt op straat

Het geld ligt op straat. Tenminste voor die bedrijven die er in slagen hun werkkapitaal aanzienlijk terug te brengen. Volgens een onderzoek van PwC kunnen Nederlandse bedrijven 10 miljard euro aan cash vrijspelen door werkkapitaalprocessen verder te optimaliseren. Voor de hele Benelux komt het totaal uit op 17 miljard euro.

door Sander VrolijkVooral voor het midden- en kleinbedrijf liggen er nog veel kansen voor optimalisatie. Uit het onderzoek Bridging the Gap – 2015 Annual Benelux Working Capital Survey naar de werkkapitaalprestaties van de ruim 130 grootste ondernemingen qua omzet in Nederland, België en Luxemburg, blijkt dat grote ondernemingen de laatste jaren grote slagen hebben gemaakt. Dat kan wel kloppen, er is duidelijk meer aandacht voor werkkapitaalbeheer en grote ondernemingen hebben ook de resources om grote oplossingen te implementeren zoals supply chain finance, invoice discounting of dynamic discounting. Kleine bedrijven hebben deze mogelijkheden vaak niet. Zij ontberen de macht om een snelle betaling of  uitstel van betaling af te dwingen. In tegenstelling tot grote ondernemingen is het mkb er het afgelopen jaar niet in geslaagd om de gemiddelde betalingstermijnen en voorraadniveau ’s terug te brengen. Hierdoor hebben zij een hogere werkkapitaal- en financieringsbehoefte terwijl zij minder makkelijk toegang hebben tot externe financiering. Er is een aantal factoren die van invloed zijn op een goed beheer van werkkapitaal. Dat is voor een deel afhankelijk van de bedrijfssector waarin de onderneming actief is, in sommige sectoren is meer werkkapitaal nodig dan in andere. Verder speelt ook de volwassenheid van de economie in de regio waarin het bedrijf gevestigd is mee, net als de volwassenheid van het bedrijf: hoe volwassener het bedrijf des te meer focus en aandacht voor werkkapitaal. Vooral dat laatste is bepalend.  Deze aandacht voor werkkapitaalverbeteringen blijkt in veel gevallen bij mkb-bedrijven nog onder de maat. Te vaak houdt het management de hand op bij banken of investeerders om hun werkkapitaal te financieren, in plaats van zelf op zoek te gaan naar andere manieren om meer cash vrij te maken.Als wordt gekeken naar de methodes die worden gebruikt om de verbetering van het werkkapitaal te realiseren dan blijkt dat de focus vooral gericht is op het reduceren van te late betalingen en het verlengen van de betalingstermijn richting leveranciers. Andere mogelijkheden zoals optimalisatie van betalingsprocessen, het snel oplossen van disputen over betalingen, supply chain finance, securisatie en outsourcing, blijven vaak buiten het blikveld. Je ziet ook dat leveranciers bereid zijn mee te denken met hun klanten om de business gaande te houden. Onlangs sprak ik een leverancier die zijn klanten een vroegbetaalkorting wilde bieden zodat hij zelf sneller over liquide middelen kon beschikken. Dit zou voor hem het gesprek met de banken over werkkapitaal eenvoudiger maken omdat hij dan een betere forecast zou kunnen overleggen. Veel klanten moesten echter van de korting af zien omdat ze dan te lang moesten financieren. Vaak wordt beweerd dat veranderingen in payables en receivables uiteindelijk niets opleveren voor de keten in zijn geheel. Winst voor de één betekent vaak verlies voor de andere partij. Maar dat is niet helemaal waar. Aan het begin en het eind van de keten blijven de effecten grotendeels hetzelfde,  maar door het  uitruilen van cash, kosten en service wordt de keten sterker. Een verandering in betalingsgedrag bij de één kan zo leiden tot een kostenreductie voor de ander. Het feit dat grote ondernemingen over meer cash kunnen beschikken speelt hierbij zeker een rol.Er valt voor ondernemingen nog veel winst te behalen met een goed werkkapitaalbeheer. Zoals gezegd: het geld ligt op straat. Maar je moet wel goed zoeken.Ga voor meer informatie naar American ExpressSander Vrolijk is Manager Business Development Nederland bij American Express Eerder verscheen: Financieren is een kwestie van stapelen