High performing ondernemingen investeren in adviserende rol finance

Ondernemingen die hun financiële functie willen verbeteren, zien de beschikbaarheid van deskundig personeel als het belangrijkste obstakel. Zowel het behoud van vakbekwame financiële professionals als de verbetering van hun technische kennis vormen volgens bedrijven de belangrijkste belemmeringen om de financiële functie naar een hoger plan te brengen.

Het aantrekken en het behoud van talentvolle, financieel geschoolde werknemers vormen voor bedrijven de komende twee jaar dan ook een belangrijk, strategisch aandachtspunt, zo blijkt uit jaarlijks internationaal onderzoek van KPMG onder ruim vierhonderd ondernemingen.  ‘Hoewel ruim 60% van de onderzochte bedrijven tevreden is over de prestatie, hebben de ondernemingen in het algemeen flinke ambities als het gaat om het verbeteren van de financiële functie’, zegt Fred van der Waa, partner bij KPMG Advisory. ‘De bedrijven willen de financiële functie beter integreren in het strategische besluitvormingsproces van de totale organisatie en hun financiële professionals omvormen van louter financiële rapporteurs tot vooruit kijkende en trusted adviseurs die de beslissers op elk niveau binnen de onderneming bijstaan. Het is overigens opvallend dat de high performing ondernemingen, bedrijven die de afgelopen drie jaar omzet en EBITDA met meer dan 10% hebben zien toenemen, vooral willen investeren in talent management en middelen die de besluitvorming ondersteunen, terwijl de andere ondernemingen vooral willen investeren in outsourcing van de delen van de financiële functie.’Veel aandacht voor complianceWereldwijd is de financiële functie volgens Van der Waa de afgelopen jaren vooral bezig geweest met de veranderende financiële verslaggevingstandaarden, de eisen op het gebied van goed ondernemingsbestuur en allerlei kostenreductie-programma’s.___________________________________________________________________________________ In 20 dagen en binnen 6 maanden Register Business ControllerDe opleiding Register Business Controller leidt finance professionals in 20 dagen, verspreid over 6 maanden, op tot succesvolle business controllers volgens de methodiek van “action learning”. Volg de opleiding. Het bedrijfsleven zit op u te wachten. Meld u aan via RGBC.nl__________________________________________________________________________________Van der Waa: "De meerderheid van de onderzochte professionals wil nu echter fors investeren in de financiële functie en de onderneming klaarstomen voor een intelligente financiële functie. De bedrijven zien de belangrijkste verbeteringen met name in het benutten van nieuwe informatietechnologieën, zoals het gebruik van geïntegreerde ERP- en EPM oplossingen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van oplossingen in de ‘cloud’, in combinatie gebruiksvriendelijke mobiele technologieën."Afstemming risicomanagement en financiële functieSinds de financiële crisis zijn bedrijven volgens Van der Waa door de toegenomen druk van regelgevers en stakeholders op zoek naar een nieuwe balans tussen risico’s en opbrengsten. "Het aangewezen middel hiervoor is om de activiteiten van de financiële functie en het risicomanagement meer in lijn te brengen. Op dit moment echter blijkt dat van een dergelijke afstemming nog nauwelijks sprake is.”Slechts 10% van de onderzochte managers vindt dat de financiële functie en het risicomanagement volledig op elkaar zijn afgestemd. Hoewel het in control zijn van de risico’s een belangrijk aandachtsgebied voor de financiële functie vormt en bedrijven veel voordeel kunnen halen uit een betere afstemming, is dit voor veel bedrijven dus een probleem. Meer afstemming tussen de twee functies kan bijvoorbeeld leiden tot kwalitatief betere besluitvorming, waarbij het behaalde rendement in balans is met de risico’s die de onderneming bereid is te nemen.“Zo wordt voorkomen dat alleen maar gekeken wordt naar groei, omzet, kosten en margedoelstellingen. Daarnaast kan zo onder meer ook een betere risicoafweging worden gemaakt bij investeringen die de onderneming wil doen, waardoor deze beter past in de ondernemingsstrategie."Bron: KPMG