Hoe kunnen we het MKB juist onafhankelijker krijgen van krediet?

Stel: het is maandag. U heeft EUR 40.000 op de bank. U verwacht vandaag EUR 30.000 van klanten betaald te krijgen, wat uw banksaldo op EUR 70.000 brengt - comfortabel genoeg voor de EUR 50.000 salarissen die u woensdag moet betalen. Op donderdag staat er dan EUR 20.000 op de bank, genoeg voor de BTW en loonheffingen komende week.

Stel dat in hetzelfde voorbeeld uw klanten niet op maandag, maar pas op vrijdag betalen – een paar dagen later dan volgens uw boekhoudsysteem, op basis waarvan u uw verwachte cashflow bijhoudt. In dat geval ontstaat op woensdag een probleem, omdat er niet genoeg saldo is voor de salarissen. Om dit op te lossen spreekt u (als dat kan tenminste) een krediet aan van EUR 10.000. Een paar dagen later betaald worden zorgt in dit geval voor een verschil EUR 30.000 in uw kaspositie, ofwel een verschil van 150%.Een simpel maar zeer herkenbaar voorbeeld voor tienduizenden MKB ondernemingen. Oplopende en onvoorspelbare betalingstermijnen leiden tot volatiele cashflows, waarvan de uitschieters vaak de hoogte van de benodigde kredietruimte bepalen. De afhankelijkheid van bankkrediet wordt zo steeds groter terwijl deze juist structureel duurder en ontoegankelijker wordt, bijvoorbeeld als gevolg van te ongunstig Eigen Vermogen positie die de laatste jaren veelal is geslonken. Er zijn tegenwoordig gelukkig al een aantal initiatieven (bijvoorbeeld vanuit verzekeraars) die gericht zijn op het verstrekken van kredieten, al dan niet in samenwerking  met banken. Ook jonge start-ups proberen met nieuwe vormen van kredietverlening in het gat te springen. Maar deze nieuwe vormen laten onverlet dat ondernemingen voor hun groei verslaafd blijven aan krediet. Kunnen we niet met slimmere distributie van geld juist onafhankelijker worden van krediet?We kunnen veel leren uit andere vormen van ‘distributie’ van schaarse goederen. Neem energie: eindige energievoorraden nopen ons tot slimmere benutting ervan, naast de introductie van nieuwe. Met wat vernuft en data wordt met de slimme energiemeter bijvoorbeeld je huis op de juiste momenten even warm gehouden als ervoor – maar dan met veel minder energie. Met hetzelfde principe kunnen we tegenwoordig al eenvoudig onnodige ‘overcapaciteit’ aan geld veel slimmer inzetten tussen ondernemingen. Cashflows als het ware ‘nivelleren’ door bijvoorbeeld de betalingsmomenten (automatisch) slimmer op elkaar af te stemmen. Hoe zou het zijn je als ondernemer in 1 klik precies ziet en zelf in de hand hebt wanneer je wordt betaald, om zo structureel de benodigde kredietruimte te verminderen? Als tienduizenden bedrijven dit samen zouden doen wordt onze groei veel onafhankelijker van kredietverstrekking.Bedrijven als Plus Retail, Dirk van den Broek en Dura Vermeer zijn op deze manier nu al zo’n 1,5 jaar aan het experimenteren met slimmere distributie van geld via het netwerk van Flinqer. Zij geven leveranciers simpelweg inzicht wanneer ze worden betaald en geven hen via een online systeem de mogelijkheid (iets of veel) eerder betaald te krijgen, tegen een ‘rente’ die met gemiddeld 5,5% op jaarbasis vaak lager ligt dan rente voor krediet. Zo kunnen leveranciers hun cashflow heel gericht minder grillig maken, met spectaculaire gevolgen voor hun benodigde kredietruimte. Dit scheelt op micro niveau heel wat slapeloze nachten en op macro niveau verkleint het de benodigde maatschappelijke geldhoeveelheid – en kredietverslaving – met een simpele druk op de knop. Ook worden algoritmes ontwikkeld waarmee betalingen zelfs ‘zonder geld’ voldaan worden. Kortom: alle goede nieuwe financieringsvormen zijn mooi meegenomen – maar er liggen miljarden gewoon voor het oprapen door iets slimmer om te gaan met wanneer (en of) er betaald wordt. Zoals zoveel business- en distributiemodellen zal het huidige “distributiemodel van geld” veranderen als gevolg van internet. Period. Het zou goed zijn als de werkgroep die de regering heeft ingesteld om kredietverlening voor MKB te stimuleren, ook zou kijken naar maatregelen om juist minder afhankelijk te worden hiervan. Zo maken we groei in Nederland mogelijk zonder de verslaving aan krediet te versterken.Voor meer informatie klik hier.