Huub Arendse nieuwe CFO Achmea

Nederlands grootste verzekeringsgroep met een coöperatieve achtergrond, heeft twee nieuwe leden voor haar Raad van Bestuur benoemd. Met ingang van 1 april wordt Huub Arendse, momenteel partner bij KPMG Nederland, benoemd tot Chief Financial Officer (CFO) van Achmea.

Tevens treedt Roelof Konterman, de huidige voorzitter van de divisie Zorg & Gezondheid bij Achmea, als lid toe tot de Raad van Bestuur.Huub Arendse (RA, 54 jaar) werkt sinds 1982 bij KPMG en gaf tot 2007 leiding aan de Financial Services activiteiten. Tevens is Arendse lid van het Global Insurance Leadership Team van KPMG International. Willem van Duin, voorzitter van de Raad van Bestuur: "Ik ben verheugd met deze goede aanvullingen in onze Raad van Bestuur. Het is positief dat beide personen onze onderneming goed kennen. Met Huub Arendse krijgen we een ervaren specialist in huis op het gebied van accounting en financiële aansturing van verzekeraars en hij is daarnaast goed vertrouwd met Achmea. Roelof Konterman kan bogen op een brede ervaring binnen onze organisatie, zowel in het geprivatiseerde zorgveld alsook op internationaal gebied." Erik van de Merwe, voorzitter van de Raad van Commissarissen: "Juist in de huidige tijd is het voor een verzekeraar met de omvang en activiteiten van Achmea van groot belang dat de financiële soliditeit en het centraal stellen van het klantbelang goed zijn geborgd. We zijn er als Raad van Commissarissen van overtuigd, dat de huidige Raad van Bestuur, aangevuld met twee nieuwe leden, de belangen van al onze stakeholders goed zal behartigen." De Raad van Bestuur van Achmea bestaat vanaf 1 april 2013 uit:  Willem van Duin (Voorzitter), Huub Arendse (CFO), Danny van der Eijk (Schadeverzekeringen, Directe en Intermediaire Distributie),Jeroen van Breda Vriesman (Pensioenen, Levensverzekeringen, Grootzakelijke en Bancaire Distributie) en Roelof Konterman (Zorg en Internationale Activiteiten). Bron: Achmea