IEA: kernenergie nodig om klimaatdoelen te halen

Heropleving kernenergie door noodzaak alternatief.

Kernenergie is absoluut nodig om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te realiseren. Dat zei topman Fatih Birol van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) op de Kernenergietop in Brussel. "Zonder de steun van kernenergie hebben we geen kans om onze klimaatdoelstellingen op tijd te bereiken", aldus Birol.

Duurzame energiebronnen zoals zonne-energie en wind- en waterkracht zullen volgens hem een belangrijke rol spelen op het gebied van de opwekking van elektriciteit. Maar vooral in landen die weinig mogelijkheden hebben voor duurzame energie, is volgens Birol kernenergie nodig.

Heropleving kernenergie

Ook Europese leiders en nucleaire experts roepen tijdens de top in Brussel op tot een heropleving van kernenergie, na de geleidelijk afbouw van die sector in de afgelopen jaren. De politieke drang om kernenergie, een koolstofarme energiebron, uit te breiden, wordt gedreven door het streven om de ambitieuze Europese klimaatdoelstellingen te verwezenlijken.

Lees ook: EU-akkoord tegen prijspieken energie

Kernenergie raakte in Europa uit de gratie door bezorgdheid over de veiligheid na de Japanse kernramp in Fukushima in 2011. Duitsland besloot daarop onmiddellijk zes kerncentrales te sluiten en het gebruik van de resterende kernreactoren geleidelijk af te bouwen. De laatste Duitse kerncentrale werd in april 2023 gesloten.

Noodzaak alternatieve energiebronnen

De belangstelling voor kernenergie is sinds 2022 echter weer toegenomen. Dat komt door de noodzaak om alternatieve energiebronnen te vinden voor het weggevallen Russische gas na de invasie van Oekraïne in 2022, en de toezegging van de Europese Unie om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent te verminderen.

Lees ook: “Alleen wanneer je als CFO begrijpt voor welke uitdagingen we staan in de energietransitie, kun je meesturen op budgetten.”

Ook voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zei op de top in Brussel dat het verlengen van de levensduur van bestaande kerncentrales kan helpen de klimaatdoelen te halen. Wel gaf ze aan dat nucleaire technologieën voor uitdagingen staan, waaronder het veiligstellen van financiering, en dat recente projecten het budget hebben overschreden en achterlopen op schema. (ANP)

Gerelateerde artikelen