Impact en financiële gevolgen stormen inzichtelijk gemaakt

Impact Forecasting, het expertisecentrum van herverzekeringsmakelaar Aon Benfield, heeft naast de bestaande vendor models een Europees windstorm model ontwikkeld. Het model helpt verzekeraars en organisaties verder om de mogelijke schade, inclusief de gevolgen van stormclusters, beter in te schatten.

Onlangs introduceerde Aon Benfield ook een overstromingsrisicomodel waarmee de financiële gevolgen van overstromingsschade in Nederland aan bezittingen en voertuigen voor het eerst in kaart zijn gebracht en gemodelleerd. Het overstromingsmodel is een van de eerste stappen om het tot nog toe onverzekerbare risico van overstromingen in Nederland toch af te dekken.Afbeelding: Stormschade als percentage van de verzekerde waarde van storm Christian in oktober 2013 (Bron: Aon Benfield)      Afbeelding: kans op overstromingen per dijkgebied (Bron: Aon Benfield, HKV)Storm grootste schadepost EuropaClaims als gevolg van storm leveren verzekeraars in Europa ieder jaar de grootste verzekerde schadelast op. Inzicht in de financiële gevolgen van stormen is daarom van grote waarde voor de (her)verzekeringsmarkt. De recente stormen en overstromingen in het Verenigd Koninkrijk laten niet alleen zien hoe groot de directe financiële schade is, maar ook de indirecte schade doordat een deel van het openbare leven stil komt te staan en organisaties niet meer optimaal kunnen presteren.Een storm kan in meerdere landen schade aanrichten. Verzekeraars met een internationale portefeuille krijgen daardoor vaak te maken met hoge verliezen. Het nieuwe Europese model maakt ook deze risico’s voor verzekeraars inzichtelijk, omdat het de risico’s en stormscenario’s op Europees niveau in kaart brengt. Orkaan Xynthia raasde bijvoorbeeld tussen 26 en 28 februari 2010 over acht landen en richtte voor 1,6 miljard euro schade aan. Het model houdt rekening met dergelijke scenario’s, maar ook met veel omvangrijkere stormschades die minder frequent voorkomen.Modern model per verzekeraar aan te passenHet model is gebaseerd op talloze simulaties voor enkelvoudige stormen en stormclusters. Daarnaast zijn de uitkomsten van relevant klimaatonderzoek op wereldniveau in het model opgenomen. Het model is bovendien aan te passen aan de specifieke ervaring van een verzekeraar met stormschade, naast de gebruikelijke portefeuille informatie. Hierdoor ontstaat er een meer op maat gemaakt beeld per verzekeraar. Aan het model kunnen verder nieuwe gebeurtenissen worden toegevoegd om op die manier tijdens of direct na een storm de schades te voorspellen.“Windstorm vormt het grootste verzekerde schaderisico in Europa. Een andere kijk op dit risico en een nieuw inzicht in de financiële gevolgen van potentiële stormclusters is van grote waarde voor de markt,” zegt Bob Reichenfeld, CEO van Aon Benfield in Nederland. “Verzekeraars kunnen hun risico’s nu nog gedetailleerder inschatten en daarmee de passende herverzekeringsdekking inkopen tegen de juiste prijs. Vervolgens kunnen zij een adequate stormpremie doorberekenen in de originele polis.” Solvency IIHet model helpt verzekeraars beter inzicht te verkrijgen in de kapitaaleisen die Solvency II met zich meebrengt. In plaats van de standaard formule (SCR), die voorschrijft welke financiële reserves verzekeraars aan moeten houden, kan het windstorm model als basis dienen voor een intern model voor hun catastroferisico in Nederland. Voor de ontwikkeling van het model heeft Aon drie jaar intensief samengewerkt met de faculteit meteorologie en klimaat van de Universiteit van Keulen. Momenteel omvat het stormmodel de landen Nederland, België, Frankrijk, Denemarken, Duitsland, Ierland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk. Midden-Europa en Scandinavië worden in een volgende ontwikkelingsfase toegevoegd.Over AonAon Nederland, toonaangevend adviseur in risicomanagement, employee benefits en verzekeringen, draagt bij aan het realiseren van de ambities van zijn cliënten. In Nederland heeft Aon 9 vestigingen met 1.750 medewerkers. Het bedrijf maakt deel uit van Aon plc in Londen, Verenigd Koninkrijk. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en telt ruim 66.000 medewerkers. Hiermee is Aon een van de grotere financiële dienstverleners ter wereld.