“Integrated reporting opmerkelijk snel omarmd”

Meer Nederlandse bedrijven doen aan integrated reporting. Dit tot grote tevredenheid van aandeelhouders, zegt beleggerskoepel Eumedion.

Het aantal Nederlandse beursgenoteerde bedrijven dat een integrated report publiceert is het afgelopen jaar met 55 procent gestegen, blijkt uit het evaluatierapport van het AVA-seizoen 2017 van Eumedion, de koepel voor institutionele beleggers in Nederland. Hiermee gaat een wens van veel aandeelhouders in vervulling, zegt Martijn Bos, beleidsmedewerker verslaggeving en audit van Eumedion.

Een geïntegreerd jaarverslag geeft meer inzicht in de langetermijnwaardecreatie van het bedrijf en laat zien wat voor impact de onderneming heeft op z’n omgeving. Hierbij komen ook andere dan financiële aspecten aan bod.
Eumedion ziet het aantal Nederlandse beursgenoteerde bedrijven dat integrated reporting toepast snel toenemen. “Het steeg in vier jaar van nul naar 28”, zegt Bos. “Het is opmerkelijk hoe snel een geheel nieuw raamwerk door  institutionele beleggers en ondernemingen is omarmd.”

Lees ook: “Vormgeven integrated reporting uitdaging voor CFO”

“Nederland koploper”

Ongeveer dertig procent van de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven maakt nu gebruik van dit rapportagemodel. Het raamwerk zelf is al “voldoende robuust” gebleken, zegt Bos. De kwaliteit van de integrated reports verschilt nog, stelt Eumedion in het evalutatierapport. Sommige bedrijven zijn niet concreet in hoe ze langetermijnwaardecreatie willen bereiken. De beste voorbeelden zijn van Randstad Holding en KPN.
Nederland loopt wereldwijd gelijk met de koplopers op het gebied van integrated reporting. Elders is er meer scepsis, bijvoorbeeld in de VS, vertelt Bos. “Daar was het mantra heel lang dat aandeelhouderswaarde op plek 1, 2 en 3 komt. Toch zie je ook dat in de VS bedrijven het raamwerk omarmen, bijvoorbeeld General Electric.”

Stuwende krachten

Bos zegt dat beleggers altijd al behoefte hadden aan andere dan slechts financiële informatie. “Vijf jaar geleden waren er misschien nog niet veel beleggers die zoiets als integrated reporting wilden, de term was toen immers nog niet bekend. Maar ze wilden altijd al informatie hebben over de strategie, de lange termijn, het concurrentieveld, de risico’s die het bedrijf loopt en de gevolgen daarvan voor stakeholders. Het is de verdienste van de International Integrated Reporting Council dat er voor het eerst een raamwerk ligt dat invulling geeft aan al deze facetten.”

Hiernaast stelt de vorig jaar verschenen herziene Nederlandse Corporate Governance Code langetermijnwaardecreatie centraal. De code kan daarmee gezien worden als een bevestiging van het belang van integrated reporting, zegt Bos. En er waren al een aantal bedrijven die voorop liepen. “Als stakeholder awareness voor iedereen een ver-van-mijn-bed-show was geweest, zou het raamwerk ook niet zo snel zijn omarmd. In feite bood integrated reporting aan de voorlopers een model, zodat ze konden rapporteren over wat in de praktijk al beleid was”, zegt Bos. “Voor veel ondernemingen die juist begonnen met een strategie gericht op langetermijnwaardecreatie, is het raamwerk een eye-opener geweest om hier ook over te rapporteren.”

 

Een overstap naar integrated reporting is niet zomaar gemaakt. “Dit wordt gezien als een behoorlijke berg die moet worden beklommen.” Bedrijven moeten via de stakeholderbenadering naar hun eigen activiteiten gaan kijken. Dat heeft nog best wat voeten in aarde, zegt Bos.

Invloed integrated reporting?

Betekent de invoer van integrated reporting ook dat bedrijven zich meer dan voorheen op de lange termijn gaan richten? Of is het zo dat bedrijven die dit rapportagemiddel oppikken de focus toch al op de lange termijn hadden? Eumedion denkt dat de methode zelf ook invloed heeft op de manier waarop bedrijven geleid worden. Bos: “Omdat het bedrijf reflecteert over stakeholders en hierover rapporteert, denken we dat dit weerslag kan hebben op het beleid. Door transparant over stakeholder awareness te zijn, groeit dit bewustzijn ook.”

Integrated reporting geeft belanghebbenden ook meer inzicht in de risico’s die aan een onderneming kleven. Bos legt uit: “Als je jaar in jaar uit een zware wissel trekt op bijvoorbeeld werknemers of het milieu, om een bepaald financieel voordeel te behalen, dan keert de maatschappij zich op een bepaald moment tegen je. Een risico dus. Integrated reporting kan helpen helder te krijgen welke risico’s een onderneming loopt.”

Good corporate citizens

Om deze reden kleeft er dan ook minder risico aan wat Bos de “good corporate citizens” noemt. “Integrated reporting helpt je bepalen hoe ‘good’ een bedrijf is. De lange termijn risico’s en kansen zijn uiteindelijk bepalend voor de waarde van de onderneming.”, zegt Bos.

Gerelateerde artikelen