Investeerders blij met vrouwelijke CFO’s

Een recent Amerikaans onderzoek wijst uit dat bepaalde acties van bedrijven meer aandeelhouderswaarde creëren wanneer een vrouw aan het hoofd staat van de financiële functie. Hierover bericht de website CFO.com.

De website baseert zich op een nog ongepubliceerde studie die aantoont dat de aandelenmarkt gunstiger reageert op overnameaankondigingen of uitgifte van nieuwe aandelen, wanneer bij betreffende bedrijven een vrouw de leiding geeft aan de financiële afdeling.

De onderzoeker, Darren Kisgen, vertelde CFO.com dat hij waarschijnlijk de eerste is die onderzoek verricht naar de relatie tussen corporate finance performance en het geslacht van de (financiële) leiding. Tot voorkort, vertelt hij, waren er te weinig vrouwelijke CFO’s om een representatieve steekproef te kunnen nemen.

Voor het onderzoek werden 73 grote Amerikaanse bedrijven gevolgd waar tussen 1996 en 2002 een vrouwelijke CFO een mannelijke CFO opvolgde en minstens vier jaar in deze functie werkzaam bleven. Verschillende acties en resultaten van deze bedrijven werden vergeleken met die van circa 500 bedrijven met een mannelijke CFO.

Een opvallend resultaat was dat in de drie jaar na de aanstelling van de CFO, de totale groei in activa 17 procent lager was bij de bedrijven met de vrouwelijke CFO’s. Ook werd duidelijk aangetoond dat bedrijven met vrouwelijke CFO’s minder acquisities deden (in waarde gemeten, niet in aantallen).

Verder bleken de deals die de vrouwelijke CFO’s deden, van hogere waarde te zijn dan die van hun mannelijke vakgenoten. De reactie op de aandelenwaarde was twee procent beter wanneer vrouwen de scepter zwaaiden over de Finance afdeling. Hetzelfde geldt voor de reacties op de uitgifte van nieuwe aandelen.

Volgens de onderzoekers bewijzen deze resultaten dat vrouwelijke CFO’s gemiddeld  beslissingen maken die beter zijn voor de aandeelhouderswaarde van hun bedrijven. Hierbij moet vermeld worden dat slechts twee aspecten van aandeelhouderswaarde in dit onderzoek zijn meegenomen.

Een aannemelijke verklaring voor de verschillende reacties van aandeelhouders op geslacht is dat mannen gezien worden als grotere risiconemers nemen dan vrouwen. Ook bestaat er bij mannen eerder het gevoel dat ze teveel zelfvertrouwen hebben.