Jaarcongres Finance Transformation 2011: Future Financial Leaders

Ondanks de economische crisis en toenemende onzekerheid moeten ondernemingen de blik op de toekomst gericht blijven houden. Dit vergt durf, creativiteit en vooral leiderschap van bestuurders. Tijdens het zesde Jaarcongres Finance Transformation, dat op 8 december plaatsvindt in Amsterdam, staat dan ook het thema leiderschap centraal.

Om de financiële storm te doorstaan en de onderneming in veiliger vaarwater te loodsen is er aanpassingsvermogen en leiderschap nodig. Over hoe dat leiderschap er precies uit zal zien en wat de rol van leiders is, zal volop worden gediscussieerd tijdens de diverse open en besloten sessies.In overleg met de partners van Finance Transformation en na gesprekken met de CFO Community en de redactie van CFO Magazine is Community Manager Michael van Asperen van Alex van Groningen erin geslaagd een afwisselend en interessant programma met bekende en minder bekende sprekers samen te stellen. Mathieu Weggeman, hoogleraar organisatiekunde aan de Technische Universiteit Eindhoven en auteur van het boek Leidinggeven aan professionals? Niet doen!, zal de dag starten met zijn geheel eigen visie op leiderschap en leiding geven aan professionals. Daarna zullen er diverse break-out-sessies plaatsvinden. Spindoctor Kay van der Linden vertelt onder meer hoe je via communicatie, gedrag en symboliek je visie kunt realiseren. Aandacht is er ook voor dienend leiderschap als middel om de war for talent in uw voordeel te beslechten. Er wordt gekeken naar de rol die de CFO speelt bij het leiden van veranderingen, naar het belang van soft skills voor CFO’s en hoe men met behulp van IT een onzekere toekomst iets zekerder kan maken. William Bontes, CFO RET, geeft aan de hand van zijn ervaringen bij RET aan hoe prestatienormen kunnen werken bij het bereiken van meer kostenbewustzijn en efficiency. De dag wordt afgesloten door Fons Trompenaars, consultant, auteur van Riding the Waves of Culture en medeauteur van Seven Cultures of Capitalism. Trompenaars is gespecialiseerd in intercultureel management.THEMA FINANCE TRANSFORMATIONIn onzekere en turbulente tijden is sterk leiderschap van doorslaggevend belang voor het succes van een onderneming. Een goede leider zorgt dat zijn onderneming tijdig en effectief reageert op de uitdagingen die er vanuit de markt en de maatschappij op afkomen. Een echte leider zet een heldere koers uit naar de toekomst en weet, door zelf het goede voorbeeld te geven en goed te communiceren, zijn medewerkers mee te krijgen in de noodzakelijke veranderingen. Hij motiveert en inspireert door zijn medewerkers vertrouwen te geven. ___________________________________________________________________________________Wat doen 350 financieel directeuren op 8 december in Grand Hotel Krasnapolsky?Op donderdag 8 december 2011 organiseren Alex van Groningen en CFO Magazine het 6e Jaarcongres Finance Transformation in Hotel Krasnapolsky te Amsterdam. Het congres biedt alles wat u verwacht van een topevenement: inspiratie, know-how, een hoog niveau aan hospitality en netwerken met meer dan 350 CFO’s, senior finance professionals en group controllers van grote (inter)nationale organisaties. Lees verder op finance-transformation.nl. ___________________________________________________________________________________Leiderschap is niet alleen essentieel voor de top van de onderneming, maar ook voor het management daaronder en de rest van de medewerkers. CFO’s kunnen zich onderscheiden door op het juiste moment leiderschap te tonen en te zorgen dat de strategie van de onderneming wordt ondersteund door finance. Dit leiderschap verkrijgt de CFO niet automatisch op basis van hiërarchie of zijn deskundigheid op het gebied van finance, maar door open te staan voor veranderingen en mee te denken over oplossingen om aan de snel wisselende eisen van de vele stakeholders te kunnen voldoen. Wat betekent financieel leiderschap voor de CFO en de invulling van zijn rol? Is de succesvolle financiële leider van de toekomst een veranderaar met een sterke focus op waardecreatie voor alle stakeholders?INVLOED VAN FINANCEVanuit zijn financiële kennis van de onderneming en zijn betrokkenheid bij de business is de CFO goed gepositioneerd om niet alleen risico’s, maar ook kansen tijdig te signaleren. In tijden van grote veranderingen kan hij op basis van zijn brede kennis en zijn rol als het geweten van de onderneming het leiderschap in finance naar zich toe trekken door een heldere visie op de toekomst en een actieve anticiperende houding om strategische veranderingen mogelijk te maken. Van de CFO wordt verwacht dat hij een grondig inzicht heeft in de business, de operationele processen en de achterliggende waardedrijvers en stakeholders. Steeds vaker zijn de ogen gericht op het leiderschap van de CFO bij het initiëren en uitvoeren van bijvoorbeeld business reviews, investeringsbeslissingen over outsourcing en performanceverbetering. Het is ook de taak van de CFO om te zorgen dat de finance functie intern goed is toegerust, zodat ze mee kan gaan in de veranderingen. Processen en systemen moeten op orde zijn en ook de menselijke factor is een belangrijke dimensie. Het in stand en up-to-date houden van de kwaliteit en een goed programma voor talentontwikkeling binnen het financiële team zijn van groot belang. Het succes van het team bepaalt de mate waarin talenten kunnen worden aangetrokken, en dat is van directe invloed op het succes van de hele onderneming. Naast businesspartner is de CFO in eerste plaats het geweten van de onderneming. Hij is de deskundige als het gaat om compliance. Toenemende regelgeving, internationale wetgeving en boekhoudregels stellen steeds hogere vaktechnische eisen aan de CFO. Bij alle veranderingen is het zijn taak om de werkwijze te toetsen aan regelgeving en ervoor te zorgen dat de onderneming binnen de wettelijke kaders blijft.SUCCESFACTOREN? Het ziet ernaar uit dat de CFO steeds meer de doorslag geeft. Het is tijd om te onderzoeken langs welke scenario’s de rol van de succesvolle CFO zich verder zal ontwikkelen. Goed beoordelingsvermogen, creativiteit, communicatieve vaardigheden en niet in de laatste plaats leiderschapskwaliteiten van de CFO en zijn team horen daar zeker bij. Het Jaarcongres Finance Transformation is het jaarlijkse evenement voor CFO’s, senior financial professionals en group controllers, werkzaam voor organisaties of afdelingen met 100 tot 1000 werknemers. Het Jaarcongres Finance Transformation biedt de bezoeker inspiratie, interactie, kennis en netwerkmogelijkheden met 400 collega’s van senior financieel management. www.financetransformation.nl