Jan Boog (CFO van Sdu): “Wet- en regelgeving toegankelijk en toepasbaar maken, daar gaat het bij Sdu om.”

Onderweg naar digitalisering en duurzaamheid met Sdu.

Daags nadat hij in 1997 zijn studie bedrijfseconomie afrondde, werd Jan Boog door Sdu gevraagd voor een IT-project. Hij kwam, hij zag en hij bleef. Sinds 2019 in de functie van CFO. Boog over de al 26 jaar durende digitaliserings- en duurzaamheidsreis die hij met de voormalige ‘Staatsdrukkerij en Uitgeverij’ maakt.

Uitdagingen te over voor de in 1947 opgerichte en oorspronkelijk Staatsdrukkerij en -Uitgeverijbedrijf geheten Sdu, die in de eerste decennia van haar bestaan verantwoordelijk was voor alle officiële overheidspublicaties. Het bedrijf transformeerde afgelopen jaren van uitgever naar multimediale aanbieder van vakinformatie met anno 2023 vooral een groot aantal digitale uitgaven en (software) oplossingen.

Jan Boog kwam in 1997 aan boord, kort na het afronden van zijn studie bedrijfseconomie werd hij door Sdu gebeld. “Mijn eerste baan; er moest een handleiding worden geschreven voor een nieuw ERP-systeem. Ik bleef drie jaar op de IT-afdeling als ERP-applicatiebeheerder.”

Waarna diverse finance functies volgden. Assistant-controller, (senior) business controller, manager finance & control. En sinds 2019 dus Chief Financial Officer.

  • Sdu transformeert van uitgever naar digitaal bedrijf
  • Digitalisering finance nu op de helft
  • CFO ziet in toekomst nieuwe rol ontstaan: ESG-manager

Op het hoofdkwartier van Sdu aan de Haagse Maanweg, vertelt Boog: “In 1988 werd Sdu verzelfstandigd, met 100 procent van de aandelen in handen van de staat. In 2007 volgde de verkoop aan een private equity consortium van Allianz Capital Partners en AAC. Voor ons op finance was dat natuurlijk een zeer interessante tijd. Sdu veranderde van een overheidsorganisatie zonder al te grote financiële uitdagingen tot een door PE gekochte partij. Met een heel andere dynamiek, sterk gericht op cash en waarde-creatie. Tegelijkertijd transformeerden we van een print gedreven uitgever tot een nu voornamelijk digitaal bedrijf.”

Gekocht door Frans familiebedrijf

In 2013 werd Sdu gekocht door het Franse familiebedrijf Lefebvre Sarrut. Voor Sdu betekende die deal continuïteit op lange termijn en dus de ruimte voor ‘onze missie’, zoals CFO Jan Boog de doelstellingen van de organisatie omschrijft.

“Wet- en regelgeving toegankelijk en toepasbaar maken, daar gaat het bij Sdu om”, licht Boog toe. “Wij laten in onze digitale oplossingen specialisten aan het woord op het gebied van bijvoorbeeld jurisprudentie, uitspraken van rechters. Geven interpretatie van wetgeving. We zijn er even goed voor overheden, als voor het bedrijfsleven. Voor advocaten, notarissen, leden van ondernemingsraden. Maar ook voor fiscaal adviseurs en accountants. En dat doen we met ruim 300 collega’s. Het Franse moederbedrijf Lefebvre Sarrut is inmiddels actief in acht Europese landen. Sdu is groot genoeg om veel diversiteit aan werk te bieden en klein genoeg om als individu nieuwe zaken aan te kunnen en mogen pakken. Er zijn altijd kansen om ‘iets anders’ te doen.”

Halverwege qua digitalisering finance

De digitalisering van Sdu heeft ook plaatsgevonden op de finance functie van de organisatie. Recent is de oude ERP-software, ook waar het inkoop en boekhouding betreft, vervangen door één nieuw systeem. “Dat wordt nu geïmplementeerd, binnenkort gaan we live”, vertelt Jan Boog. “Een grote, maar mooie exercitie die ons verder gaat helpen. Ik schat in dat we qua digitalisering van finance ongeveer halverwege zijn. Weliswaar verloopt alles nu digitaal, maar er dienen zich steeds meer interessante technologische mogelijkheden aan om het werk slimmer en efficiënter te maken.”

Voor Sdu is het key om processen waar mogelijk te moderniseren. Want de digitale dienstverlener ziet genoeg uitdagingen op zich afkomen. Daarbij doelt de CFO met name op de ontdekkingstocht naar duurzaamheid, die Sdu maakt.

“Kijk naar de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die vereist dat grote Europese bedrijven vanaf volgend jaar rapporteren over hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid”, zegt Boog. “Voor veel organisaties betekent CSRD een geheel nieuwe uitdaging, aangezien informatiesystemen veelal nog niet op het meten van duurzaamheidsdoelen zijn afgestemd. ”

‘CSRD om greenwashing te doorbreken’

En hoewel Jan Boog, zoals hij zelf zegt, niet voor die nieuwe CSRD-taak is opgeleid, valt het binnen Sdu wél onder zijn verantwoordelijkheid. “Mede omdat de CSRD-verslaglegging in het verlengde ligt van de jaarrekening, die ik al in mijn portefeuille heb”, legt hij uit. “En dat ik er niet voor ben opgeleid? In alle eerlijkheid is niemand dat. Deze nieuwe wetgeving betekent voor organisaties dat ze helemaal zelf moeten uitzoeken wat CSRD specifiek voor hen betekent en hoe daarmee om te gaan. CSRD is ook bedoeld om greenwashing te doorbreken, om die reden is een audit door een accountant straks verplicht.”

Veel bedrijven verwachten steun van hun accountant om richting en kaders voor die CSRD-verslaglegging te geven en te verkrijgen. Maar accountants blijken vaak zelf ook nog zoekende. Want ook hun wijze van ESG-auditen moet nog vorm krijgen en waarschijnlijk een toets van bekwaamheid doorstaan. “In de praktijk zullen nieuwe functies als die van ESG-manager en CSRD-verantwoordelijke ontstaan”, aldus Jan Boog. “Iedereen is zoekende, een standaard-aanpak heb ik nog niet gezien.”

Lees ook: Maturiteitsniveau Europese bedrijven op gebied ESG-criteria voldoet niet aan verwachtingen EU 

Voordeel bij aanpak CSRD-verslaggeving

Sdu heeft in die zoektocht naar een gedegen aanpak van de CSRD-verslaglegging een groot voordeel. Core business van de organisatie is immers het vertalen van wetgeving naar praktische tools. “Daardoor kan ik onze keuzes bij het ontwikkelen van CSRD-producten toetsen en zo leer ik wat er op ons afkomt”, zegt de CFO. “We hebben inmiddels al een CSRD-training opgezet waarin alle basisstappen worden behandeld en organiseren verdiepende trainingen voor al verder gevorderde bedrijven en accountants. En om bedrijven te helpen, lanceren we onder de noemer JES! (Journey to EPIC Sustainability) een kennisbank met alle relevante content, workflow software om CSRD op gedegen wijze te implementeren en een tool om de milieueffecten van producten en processen te berekenen.”

Begonnen met nulmeting carbon footprint

Het Franse moederbedrijf is gestart met een nulmeting van de carbon footprint van de gehele groep. En Sdu zelf zit in een traject vol activiteiten en beleidsvorming rond diversiteit & inclusie binnen de eigen organisatie. Zo heeft Sdu deelgenomen aan een onderzoek naar equal pay en beleid geformuleerd om de unconscious bias bij de eigen mensen te activeren.

CFO Jan Boog: “Met enige regelmaat laten we verschillende sprekers van buitenaf hun verhaal vertellen aan onze collega’s. Onlangs hielden we zelfs een themaweek over diversiteit & inclusie. Dit zijn zaken die enorm aanspreken. Het voelt heel natuurlijk om met onze organisatie continue stappen te zetten die bijdragen aan een betere wereld. Als je hier geen aandacht aan besteedt, dan sta je op termijn buitenspel. Dan lopen klanten weg, willen mensen niet langer deel uitmaken van je organisatie.”

Zijn eigen finance- en controlteam telt vijftien collega’s. “Met name in het control-team zitten veel starters”, aldus Boog. “Die worden getraind door collega’s die al langer bij Sdu werken, dat geeft nieuwe energie en zo houden medewerkers met verschillend ervaringsniveaus elkaar scherp. Het is een mixed team in vele opzichten. Bij het invullen van vacatures draait het niet alleen om kennis en kunde, maar kijken we ook wat iemand als persoon kan toevoegen aan het team.”

‘Artificial intelligence is bij ons al echt een thema’

Voor Sdu en de CFO is het veelbesproken artificial intelligence (AI) al echt een thema. “De vraag of AI een kans of een bedreiging vormt, wordt nog al eens gesteld”, zegt Boog. “Ik denk dat als je niets met AI doet, dat dan het laatste het geval is. Wij hebben op AI-gebied een focus-team, we ontwikkelen research proposities. Grote uitdaging is iets te creëren dat het betrouwbaarheidsstempel van Sdu behoudt, of zelfs versterkt.”

En, vervolgt hij: “Onlangs nam Sdu de startup Bluetick over, met data scientists die AI-software voor juristen hadden gemaakt. Diezelfde data scientists werken nu in ons AI-team en dat trekt ook weer nieuwe talenten aan. De acquisitie van Bluetick lijkt een magneetfunctie te hebben.”

Waar Jan Boog als CFO trots op is, waar hij zijn persoonlijke stempel op heeft weten te drukken in die afgelopen jaren? “Hoe mijn team zich heeft ontwikkeld”, luidt zijn bescheiden antwoord. “Van nature ben ik nogal een control freak, nu durf ik steeds meer los te laten, geef ik ruimte voor eigen invulling. De zelfstandigheid van het team biedt mij de ruimte om mijn rol in de directie maximaal in te vullen. Ik hoop dat collega’s mij als een ‘mensen mens’ beoordelen. Én ik ben blij dat medewerkers zich durven uit te spreken.”

 

Jan Boog

Functie: Chief Financial Officer van Sdu
Leeftijd: 48 jaar
Studie: Bedrijfseconomie Rotterdam
Woonplaats: Delft
Gezinssamenstelling: samenwonend, geen kinderen
Hobby: “Live music, eigenlijk alles met een gitaar.
Laatst gelezen boek: AI in Marketing
Dé vakantiebestemming: “Ierland, prachtige natuur, aardige mensen.”
Favoriete film, tv-programma, serie: “Expeditie Robinson, met name het sociale aspect boeit me.”
Auto: Volkswagen ID.3