Jan Bosman, ConQuaestor: ‘Samenwerking in de waardeketen is topprioriteit CFO’s’

Op 25 april van dit jaar kondigde consultancyorganisatie ConQuaestor aan toe te treden tot netwerk accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton International Ltd. Financieel Management sprak kort daarna met bestuursvoorzitter van ConQuaestor, Jan Bosman, over hoe hij met deze bundeling van krachten inspeelt op de veranderende behoeften van financieel bestuurders. Wat voor trends en ontwikkelingen ziet Bosman in de markt?

Bosman is sinds de oprichting in 2004 partner bij ConQuaestor en sinds 2008 lid van de directie. ‘Wie heeft die naam in godsnaam bedacht?’, vroegen veel collega’s zich af na de management buy-out die we toen hebben gedaan(*1)’, aldus Bosman. ‘ConQuaestor. Dat onthoud toch niemand? Dat viel mee. Ruim tweederde van de mensen die wij tot onze doelgroep beschouwen is bekend met ons bedrijf, blijkt uit een recent imago-onderzoek.’Lange termijn visieZoals iedere organisatie door verschillende fasen heen gaat, geldt dat ook voor ConQuaestor. In 2011 werd het tijd voor een herziening van de strategie. Het dienstenpallet bestond toen nog uit Interim Management, Finance Professionals, Consulting, en Outsourcing, maar volgens Bosman was er behoefte aan heldere keuzes, want ‘in de markt is een gigantische consolidatieslag gaande.’ Samen met adviseurs van Roland Berger heeft ConQuaestor toen een analyse gemaakt van haar markten en business. Er kwamen toen twee mogelijke profielen uit. Bosman: ‘Of we konden een nichespeler worden en ons op een specifiek onderdeel van finance gaan richten, zoals reporting of business intelligence. Of we moesten aansluiting zoeken bij een internationaal netwerk, want anders verlies je in de huidige markt als brede specialist langzaam je geloofwaardigheid. Onze ambitie is dé partner van de CFO te zijn die op al zijn/haar agendapunten veel kennis en toegevoegde waarde brengt. We hebben daarom besloten ons bij een internationaal netwerk aan te sluiten. Daar is heus wat discussie aan vooraf gegaan, die ook is gepaard geweest met wat wisselingen in de gelederen van onze organisatie’Nieuwe positioneringConQuaestor is op zoek gegaan naar een geschikt internationaal netwerk en vond in Grant Thornton de perfecte partij. Het internationale accent van Grant Thornton ligt op adviesdiensten, maar in Nederland was er voor deze tak nog veel ruimte voor uitbreiding. ‘Met de fusie ontstaat een volledig nieuw soort speler op de markt’, aldus Bosman. ‘We richten ons qua type projecten en opdrachten op minder wereldwijde projecten dan de Global 6 (The Big 4, IBM en Accenture). Maar qua schaal en in als het gaat om full service dienstverlening voor de CFO gaan we binnen de Mid 4 in de Nederlandse markt (BDO, Mazars, Baker Tilly, Grant Thornton) nog weer een stapje verder. De combinatie is een organisatie van 900 mensen. We richten ons op de Top 250 bedrijven in Nederland met een breed pallet aan adviesdiensten. We zijn er vooral voor de grote lokale uitdagingen en projecten, die mogelijk kunnen profiteren van het internationale netwerk dat we nu kunnen aanboren.’Per 1 juni 2013 is ConQuaestor lid van Grant Thornton International Ltd. Per 1 januari 2014 moet de fusieorganisatie staan. ‘We blijven nog even ConQuaestor heten, maar zullen naar verwachting op termijn ook de naam van Grant Thornton gaan dragen. We hebben 5 diensten: general practice (jaarrekeningen), audit, tax, interim en advisory. Met de laatste twee onderdelen dekt Grant Thornton de hele agenda van de CFO af. Grant Thornton deed al veel op het gebied van forensic accounting, M&A en IT Auditing. Dat waren nog een beetje de witte vlekken in ons portfolio. Nu zijn we echt full service geworden, precies wat we met de fusie voor ogen hadden.’ Agenda van de CFOKijkend naar de verschillende markten die ConQuaestor bedient is er van snelle groei voorlopig geen sprake. ‘De overheid ligt momenteel erg moeilijk’, aldus Bosman. ‘De financiële sector ging lange tijd nog redelijk, maar is nu aan het teruglopen. Overige sectoren – handel industrie en dienstverlening – blijven stabiel. Uiteraard blijven we alle segmenten bedienen. Ik geloof in lange termijn relaties met onze klanten.’ Wat is de impact van het langdurig verslechterde economische klimaat op de agenda van de CFO? Bosman: ‘Toen de crisis uitbrak was de vraag vooral of het met minder kon en lag de focus dus vooral op kostenbeheersing. Nu is de vraag: Kan het ook anders? Er is veel interesse voor innovatie, juist bij CFO’s, zodat zij hun mededirectieleden actief kunnen informeren over nieuwe verdienmodellen. Het thema ‘samenwerken in de keten’ hebben we dan ook benoemd als één van drie thema’s die prominent op de agenda van iedere CFO staan. De andere twee thema’s zijn ‘financials leadership’ en ‘big data’.’Het thema ‘financials leadership’ speelt volgens Bosman al veel langer, maar is toch een hele belangrijke. Big data is ook zeer relevant. Bedrijven hebben beschikking over bergen gegevens en moeten daar iets mee. Wat precies, is de grote vraag, zolang ze maar niet achter raken op de concurrent. Maar het thema ‘samenwerken in de keten’ is misschien wel hét belangrijkste centrale thema op de CFO-agenda momenteel. ‘Het is heel fundamenteel. Er is geen CFO te vinden die niet bezig is met veranderende businessmodellen’, aldus Bosman. ‘De finance fabriek is vaak wel in orde. De meeste bedrijven zijn in control. Ze weten waar het geld binnenkomt en waar het eruit gaat. Maar hoe zit je als organisatie in de waardeketen? Waar zit jouw toegevoegde waarde? Dat is echt de vraag die de CFO van tegenwoordig moet bezighouden. Hij of zij is de gesprekspartner van de directie over wat de nieuwe positie van de organisatie moet zijn in de waardeketen – zowel bij de overheid als in de profit sector. Waar sta je nu? Wat wordt je plaats? Hoe ga je het anders doen? Je moet je organisatie opnieuw uitvinden en de CFO speelt daar een grote rol in. Ook in het goed uitleggen van deze nieuwe positie in de waardeketen aan anderen is de CFO nu aan zet.’*1 – ConQuaestor is voortgekomen uit PricewaterhouseCoopers Consulting. Eind 2002 ging de groep over naar IBM als onderdeel van een wereldwijde transactie. Ruim een jaar later werd door IBM besloten tot afsplitsing van het deel dat nu ConQuaestor is. Dit resulteerde in een management buy-out per 1 april 2004. De aandelen van ConQuaestor Holding bv zijn nu in handen van directie en management.