Keerpunt online supermarkt- en flitsbezorgingspersoneel

Rechtbank: met terugwerkende kracht betalen volgens supermarkt-cao.

De rechtbank in Utrecht heeft een cruciale beslissing genomen in het lopende geschil tussen vakbonden en online supermarkten en flitsbezorgers, zo meldde het Parool vanmiddag. Het oordeel bepaalt dat het personeel van deze bedrijven valt onder de supermarkt-cao, niet onder de eerder toegepaste e-commerce-cao. Dit betekent dat bedrijven zoals Picnic, Getir, Gorillas en Flink geconfronteerd worden met aanzienlijke stijgingen in personeelskosten.

  • Rechtbank in Utrecht oordeelt dat personeel van online supermarkten en flitsbezorgers onder supermarkt-cao valt, niet onder e-commerce-cao.
  • Bedrijven zoals Picnic, Getir, Gorillas en Flink worden geconfronteerd met stijgende personeelskosten.
  • Personeel heeft recht op toeslagen voor werk in avonduren en op zondagen volgens supermarkt-cao, zelfs met terugwerkende kracht.

Na een langdurige discussie tussen vakbonden FNV en CNV aan de ene kant, en online supermarkten en flitsbezorgers aan de andere kant, heeft de rechtbank in Utrecht een definitieve uitspraak gedaan. Deze uitspraak stelt vast dat het personeel van deze bedrijven onder de supermarkt-cao valt, ondanks eerdere afspraken met betrekking tot de e-commerce-cao.

Verstrekkende gevolgen

Deze beslissing heeft verstrekkende gevolgen voor bedrijven zoals Picnic, Getir, Gorillas en Flink, aangezien zij nu verplicht zijn om personeel toeslagen te betalen voor werk in de avonduren en op zondagen, conform de supermarkt-cao. Bovendien geldt deze verplichting met terugwerkende kracht, wat betekent dat deze bedrijven ook extra toeslagen moeten betalen voor werk dat voorheen onder de e-commerce-cao viel.

Keerpunt

Deze uitspraak markeert een keerpunt in de arbeidsvoorwaarden binnen de online supermarkt- en flitsbezorgingssector. Terwijl vakbonden FNV en CNV tevreden zijn met deze beslissing, blijven bedrijven zoals Picnic, Getir, Gorillas en Flink teleurgesteld. Zij hebben aangekondigd in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak, met het argument dat de bedrijfsvoering en arbeidsprocessen wezenlijk verschillen van die van traditionele supermarkten, en dat cao's niet bedoeld zijn om concurrentie te voorkomen.

Hoewel deze uitspraak een overwinning is voor de vakbonden en het betrokken personeel, blijft de kwestie van arbeidsvoorwaarden en cao's een punt van discussie tussen werkgevers en werknemers in de snel evoluerende wereld van e-commerce en bezorgdiensten.

Gerelateerde artikelen