Knot waarschuwt voor ernstige problemen bij centrale banken

Kapitaalniveaus moeten kritisch geëvalueerd worden.

Financiële managers worden geconfronteerd met een situatie, vooral in Europa, waar centrale banken te maken hebben met een opeenstapeling van uitdagingen op het gebied van kapitaal, winstgevendheid en geloofwaardigheid. Dat zei Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank en lid van de 26 leden tellende Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank vrijdag, zo meldt de nieuwspagina van de website van de Brits-Amerikaanse denktank Omfif. Volgens Knot moeten centrale banken hun kapitaalniveaus kritisch evalueren.

  • Eurozone centrale banken geconfronteerd met langer durende verliezen.
  • Klaas Knot waarschuwt voor ernstige problemen bij centrale banken.
  • IMF-werkdocument onderschat omvang verlies Eurostelsel.

De verliezen bij centrale banken in Noord-Europa zijn sinds 2022 aan het oplopen. Deze verliezen dragen bij aan de complexiteit van het monetaire beleid. Als de rentetarieven de komende jaren hoog blijven, zullen deze naar verwachting aanzienlijk stijgen en langer aanhouden dan eerder berekend.

IMF-werkdocument onderschat ware omvang probleem

Een werkdocument van het Internationaal Monetair Fonds in juli 2023 stelde dat de verliezen van het Eurostelsel door grootschalige aankopen van overheidsobligaties via kwantitatieve versoepeling ’tijdelijk en herstelbaar’ waren. Critici wijzen er op dat de prognoses in het IMF-document onderschat worden; de omvang van het huidige probleem is volgens hen groter.

Knot onthult risicobeheer bij centrale banken

Tijdens een workshop over centralebankkapitaal georganiseerd door De Nederlandsche Bank in Amsterdam, zou Knot vrijdag gewezen hebben op de aspecten van het risicobeheer van centrale banken. In de bijna twee decennia sinds de financiële crisis van 2007-08 hebben centrale banken hun activiteiten aanzienlijk uitgebreid, inclusief toezicht op grote banken in Europa.

Herziening van renterisico

Knot heeft als lid van de ECB-auditcommissie sinds begin 2022 het toezicht op het renterisico van het Eurostelsel aanzienlijk verscherpt. In zijn toespraak in Amsterdam benadrukte Knot dat het cruciaal is voor het Eurostelsel om zijn kapitaalpositie te overwegen in relatie tot toekomstige structurele operaties.

Transparantie over centralebank-kapitaal en risico’s

Knot pleitte sterk voor transparantie over het kapitaal en de risico’s van centrale banken. Hij benadrukte dat de ECB ‘voorzichtiger’ moet zijn over toekomstige kwantitatieve versoepeling.

Gerelateerde artikelen