Financiële systemen belemmeren digitale transformatie

Er bestaat een kloof tussen de verwachtingen van digitale leiders en het vermogen van bedrijfssystemen om daaraan te voldoen. Een goede relatie met finance blijkt van groot belang.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Digital Leaders, Transforming Your Business’ van onderzoeksbureau IDC. In het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Workday, werden 400 digitale leiders in Frankrijk, Duitsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Nederland ondervraagd. Organisaties staan klaar om de digitale transformatie verder op te schalen, maar ondervinden belemmeringen. De financiële en HR-systemen zijn enkel toereikend voor de zakelijke uitdagingen van vandaag. Ze zijn niet flexibel en geavanceerd genoeg voor de bredere digitale transformatie agenda die veel CEO’s willen uitvoeren, aldus de onderzoekers.

Zo blijkt dat 80 procent van de digitale leiders niet in staat is om nieuwe digitale oplossingen te integreren met bestaande financiële en HR-processen, of dat daarvoor een inspanning nodig is. 84 procent moet een inspanning leveren om realtime prognoses en dashboards te realiseren of is daartoe niet in staat. Nog eens 84 procent zegt moeilijkheden te ondervinden om financiële en HR-processen aan te passen aan de eisen van de huidige tijd. 

Meer dan de helft van de ondervraagden (57 procent) denkt dat de centrale bedrijfssystemen gemoderniseerd moeten worden om de digitale strategie van het bedrijf succesvol te laten zijn. Een merendeel van de ondervraagden zegt de financiële en HR-systemen te zien als toereikend of redelijk modern, slechts een klein deel denkt dat hun systemen ‘state of the art’ zijn (finance 19 procent en HR 10 procent). 

Vereisten

Om de digitale strategie te ondersteunen moeten de systemen onder andere veiligheid en auditmogelijkheden bieden (volgens 46 procent), voor eindgebruikers eenvoudig te gebruiken en intuïtief zijn (37 procent), continue planning en prognoses mogelijk maken (34 procent), selfservice rapportagemogelijkheden bieden (31 procent) en inzichten bieden in financiële en personeelsdata rond digitale transformatieprojecten (29 procent). 

Voorlopers

Een deel van het onderzoek gaat over een aantal organisaties dat beschouwd wordt als voorloper op het gebied van digitale transformatie. Op basis hiervan beveelt het rapport aan een digitaal dreamteam op te stellen dat finance, IT, HR en de bredere bedrijfsvoering overstijgt. De digitale leiders binnen deze best presterende organisaties blijken betere relaties met finance en HR dan de bedrijven die lager op de digitale ladder staan. Volgens 76 procent van deze organisaties is het vermogen van HR en finance om nieuwe business modellen te ondersteunen van groot belang. Deze organisaties kiezen er voor om aanzienlijk te investeren in geavanceerde financiële (88 procent) en HR-systemen (86 procent).

Gerelateerde artikelen