Nieuwe CFO Magazine (nr.5 2011) in teken van Finance & IT

In het nieuwste nummer van CFO Magazine staat het thema Finance & IT centraal. Een thema dat vanuit verschillende invalshoeken raakt aan de rol van de CFO.

IT wordt steeds belangrijker voor financieel bestuurders. Allereerst is de CFO vanuit zijn functie vaak verantwoordelijk voor investeringen in IT en daarnaast is de finance afdeling zelf ook een gebruiker van IT.Edwin van Leeuwen is CFO van Unit 4, leverancier van bedrijfssoftware. Toenemende regelgeving en veranderende waarderingsgrondslagen stellen hoge eisen aan de flexibiliteit van CFO’s. Zij zullen volgens hem, om in control te kunnen blijven steeds vaker een beroep doen op geïntegreerde automatiseringssystemen. Voor die CFO die niet langer in eigen systemen wil investeren is er de cloud.Voor Benoit Fouilland, CFO SAP EMEA, ligt de toekomst in mobiele datatoegang en –verwerking. Deze ontwikkeling is nu aan de gang. Er is volgens Fouilland sprake van een duidelijke verschuiving waarbij mobiele toegang tot data en informatie uit het privédomein binnendringen in de bedrijfsomgeving. Voor de IT afdelingen betekent dit een enorme uitdaging op het gebied van beveiliging maar het is een ontwikkeling die niet is te stoppen.Nieuwe technologie betekent ook een andere manier van werken. Nieuwe generaties die zijn opgegroeid met iPhones en iPads zullen van werkgevers eisen dat zij op hun werk dezelfde technologie ter beschikking hebben, stelt Gabriel Schild van Cognizant. Daarnaast zorgt de virtualisering van werken voor een andere organisatie van het werk.Tjero Zomer gaat in het kader van ‘En wat vindt de CEO ervan?’ in gesprek met Koen Slippens, CEO van Sligro.  Slippens ziet Sligro als een beursgenoteerd familiebedrijf waar de familiewaarden  tros, passie, continuïteit en ondernemerschap voorop staan. Ook van de CFO wordt een ondernemende geest verwacht.