Nieuwste editie CFO Magazine online

Een snel veranderende omgeving vraagt om ondernemingen die in staat snel en adequaat te reageren op kansen of bedreigingen. Ondernemingen moeten transformeren en dat blijkt in de praktijk een lastige opgave. In CFO Magazine deelt een aantal CFO’s hun lessons learned tijdens de transformatie van hun onderneming. Erik van der Meijden en Onno Krap, respectievelijk CEO en CFO van Exact, geven inzicht in de stappen die zij zetten naar een exponentiële organisatie die in staat is de snelle groei van de onderneming te ondersteunen. Ray Leclercq, CFO van Unit4, deelt zijn ervaring over de transformatie van Unit4.

De grote uitdaging waar veel CFO’s voor staan is om bij gelijkblijvende of soms krimpende budgetten de financiële ruimte vinden om investeringen in nieuwe technologie mogelijk te maken. Volgens Magne Offringa van Cognizant hoeft dat geen probleem te zijn als bestaande processen efficiënter en slimmer worden georganiseerd. De Total Cost of Ownership (TCO) kan hierdoor met tot 50% kan worden teruggebracht. Het vrijgespeelde geld kan dan worden geïnvesteerd in nieuwe technologieën. In deze editie legt hij uit aan welke knoppen u als CFO kunt draaien om meer financiële speling te krijgen.Naast technologie en strategie is er in deze editie ook ruim aandacht voor de factor mens. Gerrit Zalm, voorzitter van de raad van bestuur van ABN AMRO geeft zijn nuchtere visie op leiderschap. Rimco de Groot, CFO van familiebedrijf Mourik, doet uit de doeken hoe een selectief aannamebeleid de onderneming versterkt in haar streven naar innovatie en ondernemerschap. Saskia Nijs waarschuwt ons voor de drang om prestaties van medewerkers met behulp van data meetbaar te maken. Dit staat volgens haar op gespannen voet met de wens van meer creativiteit en ondernemerschap. CFO’s die dit goed hebben begrepen zijn Els de Groot van Schiphol Group en Jaska de Bakker van Royal HaskoningDHV. Zij ontvangen dit jaar de CFO Special Achievement Award, een blijk van waardering van peers voor de prestaties die zij hebben geleverd. De nadruk op diversiteit lijkt zijn weerslag te hebben in de bestuurskamer. Dit jaar stonden er op de longlist evenveel mannelijke als vrouwelijke genomineerden. Hiermee lijkt de markering van een nieuw tijdperk een feit.Het hele magazine kun u hier online lezen.