Overheid laat kansen in efficiency liggen

Er kan veel verbeterd worden aan de publieke dienstverlening en efficiëntie. Een van de kansen die goed het verschil kan maken en zo voor het grijpen ligt is het verbeteringsprogramma LEAN.

Dit concludeert organisatieadviseur Bert Teeuwen in het nieuwe boek ‘Lean voor de overheid’. Over het algemeen staat bij de overheid de ambtenaar of de politiek centraal. Bij de leanoverheid staat juist de burger centraal. Daarom vindt Teeuwen dat overheidsorganisaties beter naar verbeterprogramma’s uit het bedrijfsleven moeten kijken om zo het leandenken te vertalen naar de publieke sector. Kwaliteit omhoog, kosten omlaagTeeuwen beschrijft in het boek de basisfilosofie van LEAN, een managementfilosofie erop gericht waarde te creëren voor de klant en activiteiten die geen toegevoegde waarde leveren uit processen te elimineren. Specifiek voor overheidsorganisaties. Op humoristische wijze vertelt hij over verschillende situaties en toepassingen van LEAN  bij de Nederlandse gemeenten, waterschappen en ministeries. Zo ook over ‘het rollator aanvraagproces’ bij een grote gemeente: Het aanvraagproces werd omslachtig opgezet met controleconstructies via indicatieartsen, waardoor een gemiddelde aanvraag acht weken duurde. Dit kostte de gemeente per aanvraag twintig keer meer dan de inkoopprijs van een middenklasse rollator. ‘Om misbruik te voorkomen,’ geeft Teeuwen als onlogische verklaring. ‘In een leanoverheid maken dit soort onlogische processen geen schijn van kans.’ LeanoverheidBij de Leanoverheid speuren de medewerkers van overheidsorganisaties voordurend naar dit soort verliezen in processen om die te elimineren. Het grote verschil ten opzichte van een traditioneel ingerichte overheid is voornamelijk de houding. ‘Leidinggevenden zijn erop gericht eigenaarschap van processen bij de medewerkers te ontwikkelen,’ vertelt hij verder. ‘Zij formuleren verbeterdoelen en criteria, de medewerkers de oplossingen. Dit alles met als hoofddoel het verbeteren van de dienstverlening of in tijden van recessie bezuinigen.