Peter Kok gehonoreerd met CFO Lifetime Achievement Award

Tijdens de negende CFO Day in het Okura Hotel te Amsterdam, georganiseerd door Alex van Groningen en CFO Magazine, is vandaag 17 juni 2010 de heer Peter Kok, voormalig Lid van de Raad van Bestuur en CFO van Delta Lloyd Groep, onderscheiden met een CFO Lifetime Achievement Award.

Het afgelopen jaar zal de geschiedenisboeken in gaan als een jaar waarin het financiële systeem en de economie uitermate op de proef werden gesteld. Een jaar waarin er veel meer onzekerheid heerste dan tijdens een ‘reguliere’ financiële- en economische crisis. Van bestuurders werd het uiterste gevergd om de gevolgen van deze crisis op te vangen. In deze moeilijke tijden vielen een aantal CFO’s op door het tonen van krachtig leiderschap. Een tweetal van hen is dit jaar gehonoreerd met een CFO Award. Deze Awards zijn bekend gemaakt tijdens de CFO Day 2010 op 17 juni in het Okura Hotel te Amsterdam, georganiseerd door Alex van Groningen en CFO Magazine.

De jury honoreert Peter Kok, voormalig Lid van de Raad van Bestuur en CFO van Delta Lloyd Groep, voor zijn bijzondere prestaties en laat noteren dat deze onderscheiding als een ‘Lifetime Achievement Award’ moet worden beschouwd. Tevens werd Pierre-Jean Sivignon, CFO van Philips, onderscheiden met een Special Achievement Award.Tegen de stroom in Er zijn vier bijzondere redenen waarom de Award naar Peter Kok gaat. Peter Kok heeft niet alleen een belangrijke bijdrage geleverd aan de beursgang van Delta Lloyd Groep, maar leverde de afgelopen jaren ook bijzondere prestaties op het gebied van risicomanagement en scenarioplanning. Bovendien is Peter Kok een zeer betrokken ambassadeur geweest voor zijn vakgebied in de CFO-gemeenschap.

Het meest opvallende wapenfeit van Kok in 2009 was de beursgang van Delta Lloyd Groep. Tegen de stroom in werd in 2009 de grootste IPO van Europa bewerkstelligd. Ondanks de moeilijke positie van financiële waarden op de internationale beurzen wist het aandeel Delta Lloyd Groep, mede door de solide financiële basis, stand te houden. Financiële analysten roemen de goede vooruitzichten van Delta Lloyd Groep.

Om op de toekomst voorbereid te zijn is men bij de verzekeraar actief in scenariodenken. In 2004 werden de eerste scenario’s opgesteld en die worden regelmatig geactualiseerd. Scenariodenken bij Delta Lloyd Groep is geen technische exercitie, maar verankerd in de bedrijfscultuur. Delta Lloyd Groep is hiermee een rolmodel in de financiële wereld. Peter Kok was daarin een van de drijvende krachten binnen de organisatie en heeft altijd grote transparantie nagestreefd.

Door goed doordacht risicomanagement ging Delta Lloyd Groep met een gezonde kapitaalpositie de crisis in. Dat leidde er toe dat de organisatie vervolgens op eigen kracht door de ergste crisis wist te komen. Alle risico’s zijn gemodelleerd en er wordt gekeken naar de correlatie tussen risico’s. Risico’s op beleggingen in aandelen zijn aan de hand van een van tevoren vastgestelde risico-appetite afgedekt. Zekerheid bieden is topprioriteit binnen de finance functie bij Delta Lloyd Groep. Zeker in turbulente tijden wordt het risicomijdend karakter van Delta Lloyd Groep gewaardeerd. Er wordt gekeken naar rendement, maar volgens Kok is het bieden van zekerheid het belangrijkst. Bij het verkopen van verzekeringen verkoopt men vertrouwen en een sterke kapitaalpositie is daarbij volgens Kok essentieel.

In de afgelopen jaren heeft Peter Kok actief in de CFO-gemeenschap deelgenomen, waarin hij als een voorbeeld voor vakgenoten heeft geacteerd. Met zijn continue enthousiasme voor inhoud en dialoog vervult hij een ambassadeursrol bij de verdere ontwikkeling van het vak. Kok bezit de kunst om zich makkelijk in te leven in de karakteristieken van andere bedrijven en levert vanuit die invalshoek een stimulerende bijdrage aan verschillende discussies over het vakgebied.####

Proces CFO AwardsHet proces voor de bepaling van de winnaars van de CFO Awards is als volgt vormgeven:- De redactie van CFO Magazine heeft gekeken naar het criterium dat een CFO minimaal drie jaar in functie moet zijn;- CFO’s moeten projecten hebben gedaan die in 2009 uitgemond zijn in ‘Special Achievements’;- CFO’s die al eerder de Award hebben gewonnen of die hebben aangegeven niet in aanmerking te willen komen voor awardnominatie zijn buiten beschouwing gelaten;- De redactie van CFO Magazine heeft de Special Achievements voorgedragen aan de jury;- De jury heeft uit de voorgestelde cases twee CFO’s gekozen die gehonoreerd worden met een CFO Award voor hun Special Achievements, op basis van de volgende elementen:          – Eigen waarneming          – Onderzoek Managing the Stakeholders door Derkjan van der Leest en Frans Roozen          – Publicaties, waaronder CFO Magazine          – Contacten met marktpartijen Over de juryDe jury, onder leiding van Tjero Zomer, heeft zich over diverse cases gebogen die in aanmerking kwamen voor de CFO Special Achievement Awards. De juryleden zijn:- Tjero Zomer, juryvoorzitter. Met zijn 35-jarig dienstverband behoorde Tjero, als CFO en CEO, tot een van de cultuurdragers van transavia.com. Hij heeft het bedrijf van een kleine chartermaatschappij zien opgroeien tot een volwassen luchtvaartspeler. Tegenwoordig is hij Commissaris bij diverse organisaties en eveneens voorzitter van de Stichting Finance for Charity.- Jan van den Belt. Jan was tot en met 2008 werkzaam als CFO bij onder meer Océ en Shell. Voor Shell was hij actief in Zuid-Amerika en Engeland, en gold hij als specialist op het gebied van treasury en controlling. Van den Belt trad in 2000 in dienst van Océ, en maakte acht jaar lang deel uit van de Raad van Bestuur van het Venlose concern. Momenteel heeft hij diverse Commissariaten. – Derkjan van der Leest. Derkjan is als clusterhoogleraar en verantwoordelijke voor het vakgebied Strategic Management verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij is Partner bij Strategic Management Centre en als kennispartner betrokken bij CFO Day.- Frans Roozen. Frans is voorzitter van het opleidingsbestuur en verantwoordelijk voor het vakgebied Management Control aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is eveneens Partner bij Strategic Management Centre.

Leden van het Comité van Aanbeveling- Jan Hommen,CEO ING Group- Tom de Swaan, Commissaris – Erik van der Merwe, Commissaris – Willem Vermeend, Commissaris