Philipp Belle (CFO van DPR Construction Europe): “Onze mantra is: nooit genoegen nemen met de status quo.”

Hoe een CFO de Europese groeipijnen van een Amerikaanse aannemer wist te overwinnen.

Philipp Belle, oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland, maakt al twee jaar deel uit van DPR Construction. "DPR Construction, een bedrijf opgericht in Silicon Valley, was het geesteskind van drie vrienden – Doug, Peter en Ron. Ze zagen in 1990 een grote verstoring in de bouwsector, een tijd waarin de sector fel concurrerend was en opereerde volgens een win-verliesmarkt dynamiek. Ze geloofden dat een bouwbedrijf anders kon zijn. Doug, Peter en Ron, waarvan de voornamen het anagram DPR vormen, wilden een win-windynamiek bevorderen waarbij samenwerking leidde tot betere resultaten voor alle projectpartners. Een familieachtige relatie met onderaannemers, hun team en klanten, in plaats van slechts een zakelijke relatie."

In een bedrijf dat niet gelooft in titels, is Belle het equivalent van een CFO voor de Europese activiteiten van DPR. Hij stelt dat dit ethos nog steeds voelbaar is en blijkt uit de trots die de organisatie voelt voor haar klanten en haar team. De unieke strategie van DPR? Belle: "Ik denk toch 'discipline'. DPR heeft altijd complexe technische bouwprojecten uitgevoerd, projecten die niet door iedereen kunnen worden gedaan. Deze aanpak stelt ons in staat om ons te richten op zaken waar wij het best in zijn en waar wij de meeste expertise in hebben ."

In de afgelopen 30 jaar heeft DPR aanzienlijke groei doorgemaakt, in eerste instantie in samenwerking met bekende bedrijven uit the Valley, zoals Meta. "Binnen de gekoesterde familieachtige cultuur zijn we erin geslaagd om complexe problemen op te lossen samen met deze succesvolle bedrijven."

Most Admired Company

DPR onthoudt zich bewust van het publiceren van cijfers. Belle bevestigt desgevraagd dat het bedrijf financieel gezond is, maar blijft terughoudend over de details. Dus, wat is de volgende stap voor de CFO? Belle lacht, "Er is genoeg te doen. DPR streeft ernaar om tegen 2030 een 'Most Admired Company' te zijn. Het doel van het bedrijf is 'geweldige dingen te bouwen.' Als organisatie streven wij ernaar om de beste partij in de bouw te zijn. Om de beste teamgeest te hebben. En om de beste werkplek te zijn. Het managementteam spiegelt zich aan andere bewonderde bedrijven, waarvan velen onze klanten zijn."

Europese uitbreiding en groeipijnen

Deze ambitie omvatte ook een groeistrategie voor Europa, een taak waarvoor Belle in 2021 werd aangetrokken. "De Europese ambitie van DPR werd aangewakkerd door de beweging van hun Amerikaanse klanten naar Europa, Azië en de Stille Oceaan. Amerikaanse klanten zochten in feite naar de 'DPR mentaliteit' voor hun bouwprojecten in Europa, wat betekende dat DPR moest volgen. Aanvankelijk opereerden ze hier op projectbasis, maar in 2018 besloot het management om DPR permanent te vestigen in Europa. Het Europese hoofdkantoor van DPR werd gevestigd in Amsterdam, met extra kantoren in Frankfurt, Zürich en Denemarken."
Dit verliep echter niet zonder uitdagingen. "De primaire focus lag op personeelsbezetting, het veiligstellen van projecten en het goed uitvoeren ervan. Het was een grote uitdaging om samenhang te behouden binnen de gehele Europese bedrijfseenheid, en het kostte veel tijd om een solide backoffice op te bouwen. Toen kwam de pandemie. Het was een perfecte storm."
De complexiteit van verschillende nationale belastingregelgevingen was veel groter dan aanvankelijk werd verwacht. "In een korte periode ontstonden er 10 entiteiten in verschillende landen, maar de financiële backoffice was nog niet volledig bemand: een financieel controller, een assistent en ondersteuning van een accountantskantoor. Dit bleek onvoldoende. Er was een niieuwe CFO nodig."

Het leggen van de basis

Bij Belle's aankomst was er werk aan de winkel: "Het voorbereiden van financiële overzichten, het uitvoeren van audits, het opzetten van processen, het bouwen van een nieuw ERP-systeem met WT en verschillende valuta's – het bouwen en motiveren van een nieuw team. Mijn eerste jaar als CFO, in 2022, draaide om het leggen van de basis: het wegwerken van achterstanden, het verzorgen van educatie, coaching, en vooral nauw samenwerken met mijn team, hen inspireren, een strategie bedenken en taken delegeren. Het was cruciaal voor mij om mijn team het gevoel te geven dat ze inspraak hadden in de richting die wij op moesten, op onze waarden. Waarom bestaan we als Finance organisatie? We evalueren dit nog steeds elk jaar opnieuw. Zijn we nog altijd in lijn met onze missie? Dragen we nog steeds bij, of moeten we iets aanpassen? Wat zijn onze doelen, en hoe meten we ze?"

Mensen: de meest waardevolle asset

Vanuit Amerika was er enorm enthousiasme. "Het managementteam gaf mij de vrijheid om grote stappen te zetten. Dit kwam niet alleen door het tijdsverschil; ze erkenden ook het belang van lokale kennis van lokale Europese regelgeving en de impact daarvan op processen." Belle leerde al snel dat mensen voor een organisatie de meest waardevolle asset zijn. "In een groot bedrijf blijven fouten vaak onopgemerkt, maar in een klein team als het onze kun je het je alleen veroorloven om met toppers te werken. Iedereen moet bijdragen, ook ikzelf. Onze mantra is: nooit genoegen nemen met de status quo, maar altijd te streven naar het beste. Dit houdt ook in dat je aandachtig luistert naar je eigen mensen. Wat zijn hun ideeën en zorgen? Zowel op het werk als in het persoonlijke leven, want dat telt ook. Kleine overwinningen vieren. Je visie voor ogen houden."

Focus op AI en business

De CFO voelt dat DPR in Europa nu op de juiste weg is en grip heeft op de strategie. "Hoe beheren we projecten vanuit een financieel perspectief? In welke Europese landen wij de komende jaren gaan opereren? Daar kan ik niet te veel over zeggen. Maar wat ik wel kan zeggen is dat we dit jaar gaan kijken naar het testen van opkomende technologieën zoals AI."
Bij RoyalHaskoning DHV, waar Belle ooit Financieel Directeur was en betrokken bij Business Control & Analytics, deed hij aanzienlijke ervaring op in dit gebied. "Samen met ons datateam, dat deel uitmaakte van Finance, maakten wij machine and databased prognosemodellen. Vervolgens keken we terug om te zien hoe nauwkeurig deze waren. Door te werken met modellen in plaats van met Excel-sheets hebben we de verhouding tussen het invoeren van cijfers en analyses maken voor de business weten te verschuiven naar 20/80, in plaats van andersom. En dat was allemaal vóór Gen AI. Stel je voor welke mogelijkheden we nu hebben!"