Stoelinga (CFO LeasePlan): Alles draait om mensen, data en systemen

Transparantie, compliance en groei zijn belangrijke financiële thema’s voor Leaseplan wereldwijd. In Nederland is deze onderneming vooral bekend als autoleasebedrijf. maar LeasePlan is met veel meer activiteiten actief over de hele wereld. Guus Stoelinga is CFO en hij vertelt over de positie van finance en de rol die IT binnen zijn bedrijf speelt.

CFO Guus Stoelinga kreeg in de aanloop naar het Congres Financial Transformation van 27 november bezoek van community manager Kevin Mottard en Jos Overdijk, Senior Business Development Manager van Infosys BPO. Guus Stoelinga opent zelf het gesprek: ‘In Nederland kennen de meeste mensen ons als een nationaal autoleasebedrijf, maar we zijn echt een internationale onderneming in wagenparkbeheer en mobiliteitsservices met activiteiten in 32 landen. We zien onszelf dan ook als een fleetmanagementbedrijf. We doen namelijk veel meer dan alleen maar auto’s beschikbaar stellen. LeasePlan beheert de complete wagenparken van onze zakelijke klanten. Daarmee bieden we ze uiteraard mobiliteit voor hun medewerkers, maar we stellen die bedrijven ook in staat om goedkoper te opereren door de kosten te beheersen. Alles draait om mensen, data en systemen. Met 1,3 miljoen auto’s in gebruik bij internationale klanten hebben we een enorme kennis in huis van zowel de lokale als wereldwijde markten. Om een voorbeeld te geven: wij maken prognoses over hoe de markt in Portugal voor tweedehands auto’s zich over vier jaar ontwikkelt. Die kennis zetten we uiteraard ook in om miljarden aan restwaarde van al onze wagens goed te kunnen inschatten.’ A.B. Stoelinga  Waanzinnige lesStoelinga werkt al 23 jaar bij LeasePlan en is in 2007 als CFO benoemd in de Raad van Bestuur. ‘In die periode begon de economische crisis wereldwijd, dat is echt een waanzinnige les geweest. Die moeilijke economische omstandigheden hebben we aangegrepen om onszelf  grondig te bekijken en het resultaat is dat het ons krachtiger heeft gemaakt. Zo hebben we vooral onze funding veel meer gediversificeerd. Voorheen waren we in sterke mate afhankelijk van banken en nu halen we een beperkt deel van onze funding binnen op de retailmarkt via onze eigen bank en het merendeel komt uit private placements, kapitaalmarkt en securitisaties. Dankzij de veel ruimere liquiditeit op de hele geldmarkt is funding minder lastig geworden dan in de afgelopen jaren.’Bijzonder begripFleetmanagement, het management van wagenparken, is een kapitaalsintensieve activiteit met diverse risico’s, zegt Stoelinga. ‘Een belangrijk risico is dat wat je niet kent. Om dat zoveel mogelijk te beperken investeren we veel in kennisontwikkeling van onze mensen. Daarbij gaat de meeste aandacht uit naar asset risks, en dan vooral de restwaarde van de auto’s. Als retailbank hebben we dan ook nog te maken met kredietrisico’s, maar die zijn relatief beter te voorspellen en te beheersen,’ legt Stoelinga uit. Hij voegt er nog aan toe dat risicobesef wel een bijzonder begrip is: ‘Je ervaart eigenlijk geen risico’s als die zich niet manifesteren, maar je moet er natuurlijk wel serieus rekening mee houden.De crisis in 2008 kwam voor iedereen, dus ook ons, onverwacht en dat willen we niet nog een keer meemaken.’Betere conditieLeasePlan heeft nu veel quants in dienst, kwantitatieve onderzoekers als ecometristen en wiskundigen, om zowel intern als extern relatie te leggen en voorspellingen te doen. ‘Zij kijken bijvoorbeeld naar de correlatie tussen macro-economische ontwikkelingen en restwaardebewegingen Op basis hiervan kijken we of wat er in een contract is bepaald ook daadwerkelijk gebeurt . Verder besteden we meer aandacht aan risicomitigatie door de staat van de auto beter in de gaten te houden en waar nodig bij te sturen. Zo is de wagen in betere conditie als deze verkocht wordt.’Op basis van de voorspellende kracht van big data schat LeasePlan de opkomst van elektrische auto’s in als een tijdelijke trend. ‘Wij kijken naar de ontwikkeling van de restwaarde en zien die bij elektrische auto’s snel dalen. Dat maakt het minder aantrekkelijk om er een aan te schaffen.’Internationaal samenwerkenAls werkgever is Stoelinga vooral op zoek naar finance professionals met een brede blik. ‘Voor generalisten is LeasePlan een heel leuk bedrijf. De afdeling Finance bestaat uit holding control, strategic finance en risk. Wij vragen van onze mensen om over de eigen schutting heen te kijken en veel onderling samen te werken. Bovendien stimuleren we actief om ook bij buitenlandse dochters te gaan werken, zodat ze het bedrijf als geheel beter leren kennen. Daarnaast hebben we ook financials zitten op de facturenbetaling, die vallen onder Operations. Voor echte specialisten zijn we misschien niet bekend genoeg en waarschijnlijk ook een slag te klein.’  Strengere eisenJos Overdijk van Infosys BPO vraagt Stoelinga in hoeverre LeasePlan lijkt op andere banken. ‘Ondanks een volledige bankenvergunning van DNB is Leaseplan een compleet ander bedrijf vanwege de aard van de business: we richten ons op wagenparkbeheer en mobiliteit van berijders. Bij ons maken rente-inkomsten maar een derde deel uit van de verlies- en winstrekening, dus ons profiel is totaal anders’, legt Stoelinga uit.De bankvergunning van DNB is soms wat ingewikkeld,’ zegt Stoelinga. ‘Nederlandse toezichthouders leggen centrale regulering op voor onze hele onderneming, dus ook in alle 32 andere landen waar we geen bankzaken doen. Ook in landen waar we als fleetmanager vrij klein zijn moeten we aan alle eisen van een normale bank voldoen, terwijl we alleen in Nederland een bankactiviteit hebben. Voor DNB is het belangrijk  alles te kunnen controleren, tot in de verste uithoeken.’BedrijfstrotsAan de andere kant draagt de strenge externe regulering ook bij aan de interne standaardisatie en dat laatste is voor Stoelinga een gunstige ontwikkeling. ‘De holding is gegroeid uit de verschillende landenactiviteiten. Er was sprake van grote lokale verantwoordelijkheid van het management en in ieder land werd gewerkt met andere softwarepakketten. Nu zijn de meeste processen en systemen gestandaardiseerd door heel LeasePlan, maar er moet ook ruimte blijven om in te spelen op de lokale situatie, wat we doen met lokaal management. Verder is veel reizen en landen bezoeken belangrijk om echt goed te snappen hoe het geld bij LeasePlan verdiend wordt. We voeren ook een actief beleid om intern een community voor onze mensen te maken. Door veel onderling contact en begrip is er ook echt sprake van bedrijfstrots.’Compliance als strategieStoelinga zegt dat het strategische belang van big data voor LeasePlan steeds groter wordt. ‘We hebben vanuit finance drie speerpunten: transparantie, compliance en groei. Transparantie heft vragen op en maakt vaagheden zichtbaar. Dat schept duidelijkheid en daardoor kun je beter sturen. Daarom zijn we in Engeland SAP Finance in de volle breedte aan het implementeren en is de kwaliteit van de rapportages aanzienlijk verbeterd.’LeasePlan heeft ook investeringen gepleegd in compliance. ‘Sommige bedrijven zien dat misschien als waste, maar wij beschouwen dat als goed besteed geld. Het resultaat is dat er nu een regelset ligt waarmee LeasePlan veel inzichtelijker is voor investeerders en andere stakeholders. Intern was er ook een positief effect op de bedrijfscultuur. Door als raad van bestuur en lokaal management het goede voorbeeld te geven en dat bovendien duidelijk te communiceren, weten ook de medewerkers veel beter wat er van hun wordt verwacht. Bij sommige Nederlandse beursgenoteerde bedrijven geldt na enkele schandalen nu misschien een Dutch Discount en ik snap die argwaan bij investeerders ergens wel. Volgens mij kan een heldere compliance hier veel oplossen.’SchaalvoordelenLeasePlan heeft als wereldmarktleider flink voordeel van zijn omvang, zegt Stoelinga. ‘De grote vraag is natuurlijk hoe je deze schaalvoordelen naar de klant kunt vertalen. De lokale verantwoordelijkheid blijft de hoeksteen van ons succes. Auto’s en omstandigheden zijn per land anders, kijk bijvoorbeeld naar verzekeringen. Zo kan een procedure voor wettelijke aansprakelijkheid in België zomaar jaren duren, terwijl ze in Spanje een tabel hebben met kant-en-klare vergoedingen bij ongelukken. Dat moet je begrijpen. Maar aan de andere kant is het ook belangrijk om te weten hoeveel een tweedehandsauto in Spanje oplevert of dat je die beter in Noorwegen kunt verkopen. Onze uitgebreide expertise over ontwikkelingen op de mondiale automarkt maakt LeasePlan zo succesvol. Een shining star met een geweldige solvabiliteit.’Bedrijfsbrede modellenDe CFO heeft de positie en werkwijze van finance binnen LeasePlan in de afgelopen tien jaar sterk zien veranderen. ‘We hadden al wel veel ervaring en financiële kennis in huis, maar het was vooral verdeeld in hokjes. We werken nu veel meer met modellen, die over de landen heen gaan. Wat zijn onze risico’s met kredieten en restwaarden en hoe kunnen we die zo goed mogelijk managen? Op operationeel niveau hebben we nu meer aandacht voor processen, dat wordt in toenemende mate een factor. We laten onze experts een analyse maken van wat er gebeurt en op basis daarvan maken we verbeterslagen.’Verrassende uitkomstStoelinga beseft dat het gebruik van big data ook gevoelig kan liggen. ‘Enge en waardevolle omgang met data liggen dicht bij elkaar. Wij passen telematica, registratie op afstand van gegevens van de auto, toe op verzoek van zakelijke klanten. Dan kun je onder andere zien hoe iedereen scoort op benzineverbruik of rijstijl. Laatst hadden we een heel verrassende uitkomst. Een klant had flink bespaard dankzij onze gegevens. Niet met tanken, zuiniger rijden of verzekeringen, maar op uitbetaalde overuren. Als de medewerkers ‘s avonds naar huis reden, rondden ze hun werktijd massaal naar boven af. Door onze informatie wisten ze dat die mensen dan al lang en breed thuis zaten.’ About Infosys BPOInfosys BPO Ltd. (www.infosysbpo.com), is the business process outsourcing subsidiary of Infosys Ltd. which is a global leader in consulting, technology and outsourcing solutions. The F&A practice of Infosys BPO employs about 13,000 FTEs and provides F&A support services for 83 clients. The Infosys BPO F&A practice has been consistently rated as a leader in Gartner and Everest rankings for F&A service providers in the last several years. Some key volumes and metrics are 25 Million + Invoices covering $ 80 Billion worth of payments processed per year with 99.99% ‘rush payments’ completed in 24 hours, 350,000+ Accounts reconciled per year, 10,000+ complex budgeting, revenue and cost center reports processed each quarter and 400+ Regulatory engagements each year.