Thinking about the box

Door beter na te denken over het volume en de vorm van verpakkingen is er nog een flinke milieuwinst te halen. Met kleinere en handige volumes is er minder transport van goederen nodig. Het focussen op volumes zet meer zoden aan de dijk dan de gebruikelijke preoccupatie met de recycling van verpakkingsmateriaal.

Dat stelt Renee Wever, die op dit onderwerp promoveerde aan de TU Delft. Wever: “Bij het denken over verpakkingen en milieu kijkt men bijna uitsluitend naar de hoeveelheid gebruikt materiaal en de hoeveelheid afvalmateriaal. Die probeert men te reduceren. Maar uit mijn onderzoek blijkt dat er vooral veel valt te winnen via het transport, namelijk door een verpakking te kiezen met een kleiner volume en/of een handiger te stapelen vorm. Hierdoor kunnen er meer producten in een container of vrachtwagen, waardoor de transportkosten en de bijbehorende milieubelasting behoorlijk kunnen dalen.” Het is volgens Wever zaak om bij het verpakkingsontwerp een goede integrale afweging te maken. Marketingoverwegingen leiden soms tot grote en opzichtige dozen. “Door een wat kleiner en/of handiger volume te kiezen is het soms mogelijk wel 1 euro per product te besparen op transportkosten.”