Topman Baker Tilly Berk weg om fiscale constructie

Topman Romke van der Veen van accountancykantoor Baker Tilly Berk is met onmiddellijke ingang teruggetreden uit het bestuur. Bovendien is een belastingadviseur per direct op non-actief gesteld. De Belastingdienst doet onderzoek naar een fiscaal ontoelaatbare structuur voor een directeur-grootaandeelhouder van één van de mkb-cliënten van Van der Veen.

Romke van der Veen blijft wel aan als partner bij Baker Tilly Berk, benadrukt woordvoerster Marieke van den Dool tegen CFO.nl. De omstreden fiscale structuur kwam onder de aandacht van het bestuur naar aanleiding van een informatieverzoek van de Belastingdienst van 19 augustus 2014. Het bestuur van Baker Tilly Berk heeft hierop direct een intern onderzoek ingesteld, waarvan de voorlopige conclusie is dat er mogelijke betrokkenheid is bij een fiscaal ontoelaatbare structuur. De belastingadviseur die op non-actief is gesteld, had hierin een leidende rol. Baker Tilly Berk werkt nu niet meer voor deze klant, omdat deze niet meer controleplichtig is.Daarnaast heeft de RvC besloten tot een onafhankelijk extern onderzoek door Nauta Dutilh. Tevens is een melding bij de AFM gedaan en wordt volledig meegewerkt aan het onderzoek van de Belastingdienst. Ook is het bestuur een breder onderzoek gestart gericht op maatregelen die herhaling moeten voorkomen.De functie van bestuursvoorzitter wordt tijdelijk waargenomen door Ted Verkade, die al zitting in het bestuur heeft.