Topvrouwendatabase

If you can't beat them, join them! Dat moet Hans de Boer, voorzitter van VCN-NCW gedacht hebben toen minister Jet Bussemaker (Onderwijs) liet weten serieus werk te willen maken van meer vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Dat komt maar niet echt van de grond. Bussemaker voelt weliswaar niets voor een vrouwenquotum, maar ze houdt deze troefkaart voor alle zekerheid wel achter de hand. Gaat het niet goedschiks dan maar kwaadschiks.

Als werkgeversvoorzitter kiest Hans De Boer eieren voor zijn geld. Hij is absoluut geen voorstander van een quotum dat in zijn ogen een gedwongen huwelijk is. Ter verdediging voegt hij hier aan toe dat vrouwen ook niet als excuustruus te boek willen staan. Het is even wennen, vlak na zijn aantreden liet De Boer nog weten dat ‘vrouwen een biologische hiaat hebben ten opzichte van mannen en dat zij daardoor minder vaak in topfuncties komen’. En nu gaat hij samen met Bussemaker optrekken om een database op te zetten voor topvrouwen. Zij zullen om te beginnen alle vrouwen die nu in raden van bestuur of raden van commissarissen zitten, vragen vijf namen te noemen van geschikte vrouwen. ‘En dan niet de usual suspects’, aldus De Boer. Op deze manier moet de benoeming van topvrouwen worden versneld. Volgens De Boer zijn nog niet alle bedrijven actief op zoek naar vrouwen. Door voor hen een lijst van mogelijke vrouwelijke kandidaten op te stellen wordt het eenvoudiger om het aantal vrouwen uit te breiden. Het is een heel wat sympathieker idee dan een verplichting maar het roept wel de vraag op waarom die lijst nog niet bestaat. Je mag aannemen dat een zichzelf respecterende headhunter een database vol vrouwen heeft!In ieder geval zullen de nieuwe vrouwelijke CFO’s van DSM, AkzoNobel en Heineken ook nog wel wat vrouwelijke collega’s in hun netwerk hebben.Voor De Boer is de lijst eigenlijk een win-win situatie. Lukt het niet voldoende vrouwen te vinden dan kan hij altijd schermen met dit mislukte project: we willen wel maar ze zijn er niet! Slaagt men er in voldoende goede kandidaten op de lijst te krijgen dan kan zijn achterban daar zijn voordeel mee doen. Hoe dan ook de lijst kan een eind maken aan de discussie of er wel voldoende geschikte vrouwen zijn. Van De Boer is bekend dat hij van zijn hart geen moordkuil maakt en durft te zeggen waar het volgens hem op staat. Ik zou alle vrouwelijke potentials willen oproepen iets van zijn bravoure over te nemen en zich de komende tijd in de kijker te spelen. Je wordt tenslotte niet gevonden als je je bescheiden op de achtergrond houdt.