Trends in gezondheidszorg 2013-2020

Naast de al voorgenomen bezuinigingen in de zorg is er de komende jaren nog een besparing van 18 miljard euro nodig om de uitgaven aan gezondheidszorg in Nederland in een stabiel gareel van 10 procent van het bruto binnenlands product te krijgen.

Om dit te bereiken komen er meer eigen betalingen, raakt sparen voor ouderenzorg in zwang en zal de hulpvraag afnemen.Dat voorziet AME Research in een nieuw rapport “Trends in gezondheidszorg 2013-2020”, Van Verzorgingsstaat naar Zelfzorg.Het rapport is een analyse van een reeks recente internationale en Nederlandse rapporten over gezondheidszorg, technologie en economie van overheden en grote consultancy bureaus. Deze adresseren zorgvraagstukken top-down vanuit bestuurlijk niveau. Zorggebruikers en werknemers zijn er nauwelijks bij betrokken. AME Research benadert de opkomende zorgvraagstukken met een kritische blik van onderop. De politiek is verdeeld, verliest de regie en verzwijgt harde boodschappen, aldus het onderzoek.Vergrijzing en onhoudbare kostenstijgingen veroorzaken een transformatie van de gezondheidszorg die voortgestuwd wordt door medische- en informatietechnologie. Deze transformatie wordt gefrustreerd door verdwijnende solidariteit, verouderde leveringsmodellen en zware overheidsbezuinigingen. De ICT infrastructuren en architecturen voor de zorgsector zitten goeddeels vast in verouderde legacy systemen die veel onderhoud vergen en onvoldoende zijn toegesneden op integratie van informatie met de patiënt als begin- en eindpunt. E-Health wordt beperkt doordat er nog miljoenen digibeten zijn en omdat veel ouderen zweren bij persoonlijk contact.Uitgaven aan zorg worden steeds meer de verantwoordelijkheid van de hulpvrager. Deze trend leidt ertoe dat eigen betalingen voor genezing en verzorging veel verder toenemen. Dit kan een grote impact hebben op de toekomstige zorgvraag. Zo neemt de vraag naar eenvoudiger vormen van gezondheidszorg af. Waar mogelijk gaan burgers de zorg voor hun gezondheid zelf regelen en daarvoor sparen. De overheid trekt zich meer en meer terug en richt haar focus op individuele vrijheid en verantwoordelijkheid binnen een regie op hoofdlijnen met wetgeving en regels. Omdat een substantieel deel van verzorging naar de gemeenten wordt overgeheveld verliest de rijksoverheid de regie daarover. Preventie campagnes krijgen meer aandacht. Het platgetreden pad van de verzorgingsstaat wordt verlaten, evenals het principe van solidariteit. Zorginstellingen die failleren worden aan hun lot overgelaten. Voor handhaving van het huidige op solidariteit gebaseerde systeem van volledige collectieve financiering van de zorg is geen politieke meerderheid meer, aldus het onderzoek.Het rapport is voor abonnees op de publicaties van AME Research gratis beschikbaar op www.ame.nl. Bron: AME Research