Twee op de vijf bedrijven slachtoffer cyberaanval

Ruim 40 procent van de bedrijven met 500 werknemers of meer, heeft in 2016 te maken gehad met een cyberaanval. Het gaat vooral om bedrijven in de financiële en energiesector.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek naar het ICT-gebruik van bedrijven. Meer dan de helft van alle onderzochte ondernemingen heeft wel eens te maken met cyberincidenten. In het merendeel van de gevallen gaat het dan om niet-opzettelijke incidenten, zoals storingen, en niet om een cyberaanval. Beide brengen even vaak kosten met zich mee: dit gebeurt in de helft van de gevallen.

Al dan niet opzettelijke onthulling van data door eigen personeel brengt veel minder vaak kosten met zich mee. Volgens het CBS komt dit type incident minder vaak voor en vraagt het om minder kostbare maatregelen. Aanvallen in de financiële sector leiden tot uitval van ICT-systemen. Energiebedrijven blijven na een aanval vaak met vernietigde of verminkte data zitten. 

Lees ook: Bedrijven moet meer samenwerken op gebied cybersecurity


Bron: CBS