Verloop CEOs in Nederland nog bovengemiddeld

Het verloop aan het roer van ’s lands beursgenoteerde ondernemingen daalt, maar is met 18% in 2013 nog steeds hoger dan het wereldwijde gemiddelde.

Strategy&, publiceert de cijfers in zijn jaarlijkse Chief Executive Study.  Toch is ons land geen koploper voor wat betreft vertrekkende CEO’s. Uit het onderzoek van Strategy& blijkt dat Brazilië, India en Rusland de kroon spannen. Qua industrie was het verloop het hoogst in de telecom. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste nieuwe CEO’s komen van de raad van bestuur van een bedrijf uit dezelfde sector. CFO’s die een vervolgstap als CEO ambiëren doen er dus goed aan eens te kijken bij de concurrent. De toegenomen focus op het creëren van aandeelhouderswaarde en stakeholder management, heeft de rol van de CFO bovendien strategischer en meer invloedrijk gemaakt. Zo bekeken is het niet vreemd om te verwachten dat in de toekomst meer CFO’s zullen doorschuiven naar een CEO positie.

Gerelateerde artikelen