Vermogensbeheerders eisen klimaatactie oliebedrijven

Samen beheren ze een vermogen van 1480 miljard euro.

Een groep Nederlandse vermogensbeheerders wil dat olie- en gasbedrijven meer doen om klimaatverandering tegen te gaan. Dat zijn Achmea Investment Management, Actiam, Aegon, Van Lanschot Kempen, MN Services, NN Investment Partners en PGGM Investments. Samen beheren ze een vermogen van 1480 miljard euro.

De vermogensbeheerders hebben een aantal eisen opgesteld waarvan ze willen dat olie- en gasbedrijven daar voor 2024 aan voldoen. Zo verwachten ze dat de ondernemingen doelstellingen opstellen om de uitstoot van CO2 op de korte en middellange termijn terug te dringen. Daarbij moet het doel zijn om de opwarming van de aarde te beperken.

De vermogensbeheerders noemen in hun persbericht geen olie- en gasbedrijven bij naam. De groep roept ook andere investeerders op hun stemrecht als aandeelhouders te gebruiken om bedrijven aan te sporen meer te doen tegen klimaatverandering.

VN-klimaatpanel IPCC meldde vorig jaar dat de aarde in de komende twee decennia met 1,5 graad kan opwarmen als drastische maatregelen uitblijven om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. De auteurs van het rapport concludeerden dat de mensheid ontegenzeggelijk verantwoordelijkheid draagt voor het opwarmen van de aarde.

(ANP)

Gerelateerde artikelen