Verslag CFO Day 2011: 10de editie toont duurzaamheid finance community aan

Op donderdag 16 juni verzamelden zich bijna 500 CFO's in het Grand Hotel Krasnapolsky voor de jaarlijkse CFO Day, hét congres voor senior finance executives in Nederland. Het thema van deze 10de editie was 'Value Driven Corporate Sustainability', oftewel: geen duurzaamheid omdat het moet, maar omdat het waarde toevoegt! De CFO Day werd voorafgegaan door een preconference programma op woensdag 15 juni.

Bekijk de foto’s van de CFO Day hier. Preconference programmaTijdens het preconference programma van de CFO Day op woensdag 15 juni zijn ruim 100 CFO’s en experts aanwezig om alvast een voorproefje te nemen op de discussies en netwerkmomenten die de dag daarna plaats zullen vinden. De eerste spreker is niet de eerste de beste. Ronald Gerritse, in mei begonnen in zijn rol als bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), spreekt de CFO’s toe over het centrale thema. “De wereld is sterk veranderd de afgelopen 10 jaar”, aldus Gerritse die stilstaat bij enkele van de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen decennium, zoals 11 september 2001, de moord op Fortuyn, de val van Lehman Brothers en de invoering van de euro. “Hoe bouw je een toekomstvast bedrijf in een tijd met zo veel onzekerheden?”                         Ronald Gerritse: ‘Terugwinnen van vertrouwen’

“Zonder vertrouwen is er geen markt”, stelt Gerritse. “Om een duurzame toekomst veilig te stellen, hebben wij de taak het vertrouwen van de maatschappij terug te winnen. Maar, zie dat maar eens voor elkaar te krijgen in een markt waarin onbetrouwbare financiële producten verkocht zijn en banken zijn omgevallen.”Volgens Gerritse zijn tenminste vier elementen cruciaal voor het terugwinnen van het vertrouwen. Dat zijn strategie, businessmodellen, governance en communicatie. Voor het eerste element strategie verwijst hij naar de mission statement van Lehman Brothers: ‘Our mission is to build unrivaled partnerships with and value for our clients, through the knowledge, creativity, and dedication of our people, leading to superior results for our shareholders.’ Gerritse: “Deze spreuk is nu voor acht dollar te koop op eBay, een stuk meer dan het aandeel van Lehman Brothers momenteel waard is.”Gerritse vervolgt met het verdienmodel, ook noodzakelijk voor duurzaamheid. “56 procent provisie op de producten van DSB. Dat heeft niks meer van doen met wat bankieren eigenlijk inhoudt. Voor het element governance kijk ik naar Enron. Ze hadden hun governance, risk management en accounting volstrekt niet op orde. Het management stond erbij en keek ernaar. Er valt nog veel te winnen op dit gebied. Tot slot: communicatie. Interactie met stakeholders is cruciaal om te peilen of alle belangen genoeg in de strategie verwerkt zitten.”“Al deze zaken zijn nodig voor een duurzaam ondernemingsbeleid. Ook bij de AFM willen we dit bereiken. Het duurzaamheidsbeleid van een onderneming moet kloppen; een organisatie moet zijn footprint serieus nemen. Dat is de beste manier om het vertrouwen terug te winnen.”DiscussiesNa de bijdrage van Gerritse is de toon gezet. De CFO’s bevinden zich naar diverse paralleldiscussies om het onder meer te hebben over de volgende CFO generatie, de groene agenda, de toekomst van Nederland in opkomende markten en de menselijke factor. Hierna vindt een borrel en aansluitend het diner plaats. Het diner wordt geopend door niemand minder dan burgemeester van Amsterdam; Eberhard van der Laan, die zijn visie deelt op het thema en natuurlijk op de stad Amsterdam, waar de CFO Day sinds 2010 plaatsvindt. Na de speech van de burgemeester wordt er gedineerd en vindt een ‘Finance for Charity’ veiling plaats. Na het diner wordt er door de meeste CFO’s nog lang doorgeborreld. De volgende dag gaat het evenement echt losbarsten.                                                Het CFO DinerDuurzaamheidOp 16 juni is het aan Michael van Asperen, Community Manager bij Alex van Groningen, om de dag officieel te openen. “De eerste CFO Day vond plaats op Schiphol in 2002. Nu, 10 jaar later, is er een hechte gemeenschap ontstaan. Het mooiste is dat de CFO’s het gevoel hebben dat dit evenement van hun is. We hebben het vandaag over het thema duurzaamheid. Ik heet u allen van harte welkom.”Na een verpletterd drum- en percussieoptreden en een inleidende video met de duurzaamheidsvisie van Feike Sijbesma (CEO DSM) en Paul Polman (CEO Unilever) is het woord aan Yvo de Boer. De voormalige secretaris-generaal van het VN-klimaatbureau UNFCCC, schetst eerst enkele mondiale trends die ons allen aangaan.

                     Yvo de Boer: ‘De vraag is niet langer of, maar hoe’“Een derde van de bewoners van onze planeet woont op een plek waar waterschaarste heerst, of waar de kwaliteit van het water slecht is”, aldus De Boer. “Dit percentage zal stijgen naar tweederde in de komende 10/20 jaar. Voedsel, water, energie en klimaat; het is allemaal aan elkaar verbonden. Er komt nog meer schaarste aan door de groei van de wereldbevolking en de klimaatveranderingen. Dit vind ik behoorlijk zorgwekkende ontwikkelingen.”“Tijdens de laatste klimaattop van Kopenhagen is er geen bindend akkoord bereikt. Toch is er positief nieuws. Meer dan 80 staatshoofden zijn gekomen en alle industrielanden hebben zich gecommitteerd aan programma’s voor CO2 reductie. Hoewel het in termen van doelstellingen halen niet goed gaat, zie je wel dat landen op gang komen. Dat stemt me weer optimistisch.”Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het bedrijfsleven?, is de logische volgende vraag. ‘Er gebeurt heel veel”, aldus De Boer. “Alle bedrijven zijn er mee bezig. De vraag is niet langer of, maar hoe. Door een structurele dialoog tussen overheid en bedrijfsleven op gang te brengen kan Nederland wereldwijd leidend worden in duurzaamheid.”Redenen om met het thema aan de slag te gaan zijn er volop, volgens De Boer. “Risico’s op grondstof- en energietekort bijvoorbeeld, of op imagoschade. Beleggers, suppliers en andere stakeholders eisen het ook steeds meer en verwachten transparantie van bedrijven over duurzaamheid. Verder stimuleert duurzaamheid innovatie en leidt het tot kostenreductie en efficiency. Tot slot biedt het kansen voor inkomstenverbetering door bijvoorbeeld nieuwe producten en diensten. Kortom, maak uw businessmodel toekomstvast en neem verantwoordelijkheid voor de planeet.” ####De geluksprofessorNa het inspirerende betoog van Yvo de Boer vinden er een groot aantal parallelsessies plaats over onder meer duurzaamheid bij DSM, de veranderende rol van commissarissen, het integreren van MVO-initiatieven en de ROI van een duurzame strategie. In de plenaire zaal spreekt Patrick van Hees, auteur van De Geluksprofessor, zo’n 150 CFO’s toe over geluk. Van Hees betoogt dat CFO’s die sturen op het geluk van zichzelf en hun medewerkers beter presteren, zowel binnen als buiten hun organisaties. “Positieve Psychologie is het meest populaire vak aan Harvard”, begint Van Hees. “Iedereen wil geluk, maar hoe bereikt je het? Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat managers die investeren in geluk succesvoller zijn. Mensen ervaren een steeds grotere druk om al hun stakeholders (partners, collega’s, sportmaatjes, kinderen, vrienden, etc) tevreden te houden. Hoe bereken je je eigen Net Asset Value? Als u er een halve Balkenende bij krijgt, maar ook een uur werk per dag, doet u dat dan? Per saldo zou uw geluksgevoel waarschijnlijk afnemen. Vanaf 58.000 euro per jaar neemt het geluksgevoel over het algemeen niet meer toe.”“Belangrijk voor u als CFO om te weten, is het feit dat geluk een veel betere indicator is van werk performance dan medewerkertevredenheid. Als u meerdere kandidaten heeft voor een functie, is het dus raadzaam de meest gelukkige aan te nemen. De cultuurdragers binnen een organisatie zijn ook vaak de meest gelukkige mensen. Nederlanders scoren gemiddeld een 7,5 voor hun geluksgevoel. Dat is best goed, maar neemt u genoegen met een 7,5 voor uw rol als CFO? Nee toch? Waarom dan wel voor uw leven?” AfsluitingNa een netwerkpauze en uitgebreide lunch, volgt een volgende ronde parallelsessies. Hierin staan onder andere de thema’s cradle to cradle, businessmodellen, strategische personeelsplanning en finance transformation centraal.  Hierna is het alweer tijd voor de afsluitende plenaire presentatie van Ruud Lubbers. De charismatische oud-premier vertelt gepassioneerd over zijn eigen ervaringen met het thema duurzaamheid. Volgens Lubbers moeten bedrijven en de civil society de kar gaan trekken. De overheid schetst alleen de kaders. Lubbers ziet het positief in. Er is al enorm veel veranderd de laatste jaren en bedrijven nemen steeds meer hun verantwoordelijkheid. Bedrijven als DSM en Unilever houden verhalen die 15 jaar geleden ondenkbaar zouden zijn, zo stelt Lubbers. 

                  Ruud Lubbers: ‘Het is aan bedrijven en de civil society.’Het programma wordt afgesloten met de uitreiking van de CFO Awards. Deze gaan dit jaar naar Carla Smits-Nusteling (KPN) en Boudewijn Gerner (Imtech). Award uitreiking (vlnr): Michael van Asperen, Tjero Zomer, Margot Scheltema, BoudewijnGerner, Jan van den Belt en Ruud LubbersDagvoorzitter Rens de Jong (BNR) sluit vervolgens de dag af met een wrap-up. “Wat gebleken is vandaag, is dat Value Driven Corporate Sustainability bij sommige ondernemingen al in het DNA zit. Bij andere bedrijven is dat minder. Ik hoorde net een CFO zeggen dat hij vier offertes bij outsourcingspartners heeft opgevraagd, maar daarbij niet naar duurzaamheid heeft gekeken. Veel bedrijven zitten ergens in het midden van deze twee uiterste. Er is dus nog veel te winnen, maar de toon is zeker gezet.”De enorme opkomst op deze tiende CFO Dag en de positieve reacties tonen aan dat de CFO’s het platform dat de CFO Community hen biedt enorm kunnen waarderen. CFO Day heeft daarmee een prachtig vooruitzicht op een mooie – en natuurlijk duurzame – toekomst.  Value Driven Corporate Sustainability – Concrete tips voor CFO’s– Stel een duurzaamheidscode op voor suppliers; doe zaken met diegene die hun zaakjes op duurzaamheidsgebied het beste voor elkaar hebben. Een voorbeeld is Prorail die een CO2 prestatieladder heeft opgesteld. Suppliers die goed scoren krijgen 10 procent voordeel bij aanbestedingen. – Ook kleinere ondernemingen kunnen eisen stellen aan leveranciers. Ze kunnen het beste beginnen door te analyseren wat er mogelijk is. Vraag de leveranciers wat zij kunnen doen om de keten duurzamer te maken. – Rapporteer over duurzaamheid via KPI’s en maak je prestaties op dit gebied transparant. – Zet alle activiteiten op een rij waar je als CFO bij betrokken bent; waardeketens, shared services, outsourcing, beloningsbeleid, et cetera. Stel vervolgens vast wat NIET bijdraagt aan de lange termijn doelen van je organisatie en aan een duurzame planeet. Bedenk hoe je deze activiteiten wel toekomstvast kunt maken. – Toon leiderschap door besluiten te nemen die op korte termijn misschien niet populair zijn, maar wel op lange termijn waarde toevoegen. Kortetermijn aandeelhouders overtuigen van voordelen op de langere termijn dient onderdeel van de strategie te zijn. – Werk aan een cultuurverandering om duurzaamheid in het DNA van je organisatie te verankeren. Begin hiervoor bij jezelf (tone at the top) en werk vervolgens aan een geleidelijke gedragsverandering bij je medewerkers.