“Werk mens blijft hard nodig naast robotisering”

Meer dan de helft van het werk kan in 2055 gedaan worden door robots, concludeert McKinsey in een onderzoeksrapport over robotisering. Maar mensen blijven nodig om naast de robots te werken.  

McKinsey kijkt in het rapport niet naar banen, maar naar taken per baan en komt tot interessante inzichten. Zo verdwijnen maar weinig functies volledig, verwacht het onderzoeksbureau. Slechts 5 procent kan volledig vervangen worden door robotisering. Hiertegenover staat dat in 60 procent van de banen ongeveer 30 procent van de taken geautomatiseerd kan worden. Het gevolg is dus dat veel functies zullen veranderen, maar niet verdwijnen. De productiviteit kan door robotisering met 0,8 tot 1,4 procent toenemen.

McKinsey voorspelt verder dat er door robotisering nieuwe banen zullen ontstaan. Hierin is het een stuk optimistischer dan auteur Martin Ford, die in zijn boek The Rise of the Robots het massale verdwijnen van banen voorspelt. McKinsey maakt een vergelijking met de veranderingen in de arbeidsmarkt van de 20e eeuw in ontwikkelde landen; door technologische ontwikkelingen gingen steeds meer banen in de landbouwsector verloren. Doordat er ook nieuwe banen ontstonden, kwam er geen massawerkloosheid.
Aan de andere kant is het zo dat mensen ook wel moeten blijven werken, om de groei die landen nastreven te behouden. Bovendien kan de voorspelde groei in productiviteit alleen bereikt worden als mensen naast robots actief blijven, aldus het onderzoeksbureau.

Fysiek werk met een voorspelbaar karakter of het verzamelen van data zijn typische taken die gerobotiseerd gaan worden. Sectoren waar de kans op robotisering groot is zijn de voedingsindustrie, de retail en de maakindustrie. Het gaat niet alleen om laaggeschoold werk, ook hooggeschoolde taken kunnen geautomatiseerd worden

En wanneer gaat deze ontwikkeling plaatsvinden? McKinsey is hierover niet duidelijk. Het genoemde jaartal 2055 is een stip op de horizon, het zou ook twintig jaar eerder of later plaats kunnen vinden. De technologische ontwikkeling is onvoorspelbaar. Het is nu lastig voor te stellen wat robots over twintig jaar al kunnen. Ook spelen wet- en regelgeving en de kosten van de technologie en die van arbeid een rol.
(Bron McKinsey Global Institute)

Kijken: hoe beïnvloedt automatisering werk? (Video McKinsey)

Gerelateerde artikelen