Zo slagen pogingen om werkkapitaal te verbeteren wel

Het strakker sturen op werkkapitaal staat hoog op het lijstje van menig CFO. Op deze manier valt er meer cash vrij om tal van activiteiten te financieren die waarde voor de business toevoegen. Veel bedrijven lopen echter tegen enkele uitdagingen aan blijkt uit een peiling van Deloitte waar de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal over bericht.

Onvoldoende informatie  In menig organisatie is er geen of onvoldoende informatie aanwezig om de effectiviteit van genomen maatregelen te evalueren.  Remedie: meten is weten. Zorg ervoor dat je meetmomenten inbouwt in processen om te meten welke manieren om werkkapitaal te verbeteren het meeste opleveren.Onvoldoende structuurOf de manier om werkkapitaal vrij te maken samen met een andere functie of alleen gedreven is door finance, zonder een vaste structuur is het lastig om maatregelen om te zetten in standaarden. Denk bijvoorbeeld aan het strakker sturen op de inning van facturen in samenspraak met sales. Lang niet alle bedrijven hebben een duidelijke structuur en een duidelijke eigenaar van het proces. Remedie: Identificeer welke methoden het meest efficiënt zijn en stuur daarop. Dit kan zijn dat voorraden bewust zo laag mogelijk worden gehouden ofdat vereisten aan werkkapitaal worden verankerd in forecasts. Tegenstrijdige belangenBinnen de onderneming kunnen belangen van stakeholders wel eens botsen. Aangezien werkkapitaal ontsloten kan worden uit allerlei hoeken van de organisatie, hebben projecten die sturen op het vrijmaken ervan vaak te maken met tegenstrijdige belangen van stakeholders.  Remedie: beloon gedrag dat organisatiebreed gewenst is. Wie het verbeteren van werkkapitaal tot een organisatiebrede prioriteit wil maken, dient zijn medewerkers te belonen voor gedrag dat hierop gericht is. Denk aan het uitkeren van salesbonussen aan verkopers wanneer de factuur die resulteert uit verkoop ook daadwerkelijk binnen de gewenste tijd betaald is. Tot slot stranden veel projecten die gericht zijn op het verbeteren van het werkkapitaal omdat andere projecten meer prioriteit toegekend krijgen. Dit is te mitigeren door op board niveau duidelijk prioriteit te geven aan het verbeteren van werkkapitaal. De CFO en CEO dienen helder te communiceren dat het vrijmaken van werkkapitaal een organisatiebrede prioriteit is.   

Gerelateerde artikelen