Enter the next planning evolution

04 december 2019
CCH Tagetik

Reageer op verandering en anticipeer op de toekomst. Hoe gebruik je software-innovaties, zoals machine learning and AI, om het planningsproces te transformeren naar een strategische en toekomstgerichte activiteit.

Lees hierover meer in het rapport “the next evolution of planning.”