Planning budgeting en forecast in woelige tijden

10 februari 2021
Tagetik

Plannen, budgetten en forecasting hebben als doel de onderneming te wapenen tegen de onzekerheid die de toekomst ons brengt. In tijden van Covid-19 is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Heel wat plannen vallen in duigen en slagen er nog amper in om in de toekomst te kijken, laat staan die te beheersen. Deze laboratoriumsituatie is voor onderzoekers een zegen omdat nu ondubbelzinnig gepeild kan worden naar de relevantie van deze instrumenten, de veerkracht en de agiliteit van de ondernemingen die hier succesvol in zijn. Dit laat ons toe om daaruit te leren hoe planning, budgeting en forecasting naar de toekomst toe nog fors kan verbeteren.