Carbon accounting: zo geef je richting aan duurzaamheid

Bedrijven laten het grootste deel van hun ecologische voetafdruk achter in de toeleveringsketen.

Tekst: Scott Russell, lid van de Raad van Bestuur en Head of Customer Success bij SAP.

Je kunt niet sturen als je niet weet waar je naartoe gaat. Dat geldt ook voor het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. De voortgang wordt vaak gemeten op basis van gemiddelden en schattingen, terwijl financiële en niet-financiële gegevens verloren gaan in spreadsheets. Hoe zet je de stap van schattingen naar harde feiten?

Bedrijven laten het grootste deel van hun ecologische voetafdruk achter in de toeleveringsketen. Er is ze dan ook alles aan gelegen om juist deze voetafdruk te verminderen, te veranderen of zelfs te identificeren. Hier valt de grootste winst te behalen. Zonder inzicht in realtime gegevens valt iedere poging echter in het water.

Stel je voor dat een bedrijf besluit om milieuvriendelijkere verpakkingen te gebruiken. Ze investeren veel tijd en middelen, maar zonder realtime gegevens realiseren ze zich niet dat de productie van deze nieuwe verpakking meer energie verbruikt dan de oude. Dit zou hun ecologische voetafdruk kunnen verhogen in plaats van verlagen. Daarom is toegang tot accurate en actuele gegevens zo cruciaal.

Baseline vaststellen

Om vooruitgang te boeken, moet je over de juiste gegevens beschikken en begrijpen waar het bedrijf als geheel staat. Dat doe je door een baseline vast te stellen waarop iedereen op elk moment kan inspelen. We omschrijven deze reis ook wel als de overgang van gemiddelden naar feitelijke gegevens.
Die reis is belangrijk. Bedrijven hebben meer controle over hun kernsystemen – zoals voor finance, inkoop, supplychainmanagement en human resources – als ze beschikken over nauwkeurige en feitelijke gegevens. Maar het helpt ze ook bij de naleving van steeds strengere regelgeving en de verplichting om te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. Deze aspecten zijn tegenwoordig net zo belangrijk voor het succes van een bedrijf als winstgevendheid en financiële prestaties.

Carbon accounting

Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen niet langer worden beschouwd als een kostenpost, maar als een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie. ‘Carbon accounting’ wordt belangrijker dan ooit. Nieuwe technologische oplossingen helpen daarbij.
Met de SAP Sustainability Control Tower kunnen bedrijven bijvoorbeeld hun duurzaamheidsmetingen vastleggen voor rapportages. Dit zorgt voor een nieuwe manier van denken: we behandelen koolstof nu als geld, waarbij we de uitstoot net zo nauwkeurig registreren als financiën.

Groot verschil maken

Digitale transformatie en duurzaamheid gaan hand in hand. Bedrijven die bereid zijn te investeren in duurzamere bedrijfsvoering, zien dat zelfs kleine stappen een groot verschil kunnen maken.
MSG Global levert daar het voorbeeld van. Zij gebruiken de SAP Sustainability Control Tower om hun eerste duurzaamheidsrapport op te stellen en doelen voor de komende jaren vast te leggen. Dankzij SAP Concur hebben ze nu beter inzicht in hun reisgegevens. Dit heeft geleid tot efficiënter reisbeheer en een lagere uitstoot.

Circulaire economieën

Bedrijven willen actie ondernemen op hun duurzaamheidsdoelen. Dat is ook in lijn met de boodschap die tijdens de afgelopen klimaatconferentie in Dubai werd uitgedragen. Vorig jaar tijdens COP27 in Egypte lag de focus nog op het stellen van actiegerichte doelen. Dit jaar lag de nadruk op het realiseren van deze doelen.
De sleutel hiervoor ligt in het plannen met bruikbare inzichten, voorspellingen en concrete doelen. Datatransparantie biedt de mogelijkheid om verder te gaan dan alleen rapporteren. Het geeft inzicht in de vraag naar en toewijzing van middelen, de efficiëntie van processen en de milieueffecten van bedrijfsactiviteiten. Hierdoor kunnen bedrijven proactief handelen. Het maakt het ook eenvoudiger om gegevens te delen en samen te werken aan het bereiken van onze gezamenlijke klimaatdoelen. Als bedrijven hun ‘netto nul’-doelen bereiken en echt circulaire economieën creëren, is hun succes het succes van de wereld.

Scott Russell, lid van de Raad van Bestuur en Head of Customer Success bij SAP.

 

 

Gerelateerde artikelen