CFO Day 2010 in teken van vernieuwing

Waar vorig jaar nog alle nadruk lag op het doorstaan van de economische crisis door financial leadership, is de aandacht nu gericht op de verhouding van ondernemingen met hun stakeholders. Alleen maar gefocust zijn op aandeelhouderswaarde is geen garantie voor een goede toekomst. Ondernemingen moeten de belangen van al hun stakeholders goed behartigen. Het thema van de CFO Day 2010 is dan ook ‘Managing the stakeholders’.

Na acht CFO Days is het concept dit jaar vernieuwd. “Vorig jaar was een zeer succesvol jaar”, stelt Mando Vroling, organisator van de CFO Day. “Er waren meer dan 700 deelnemers, maar we kregen na afloop signalen dat de CFO’s een kleiner gezelschap en meer intimiteit zouden appreciëren. Dat heeft ertoe geleid dat we het concept dit jaar hebben aangepast. Tijdens het CFO-diner van vorig jaar waren er 250 deelnemers, dit jaar zullen dat er maximaal 150 zijn. We voeren een strikt uitnodigingsbeleid gericht op leden van de raden van bestuur of de hoogste financiële positie van een internationaal bedrijf in Nederland. Daarnaast komen er andere stakeholders, zoals commissarissen en aandeelhouders.” Het afgelopen jaar is er flink ingezet op de inhoud van de dag. “CFO Day was vooral rond puur financiële onderwerpen gecentreerd, we hebben nu meer gekozen voor samenleving en businesssentiment. We willen de CFO faciliteren in het managen van alle stakeholders”, aldus Mando Vroling. “In het najaar van 2009 hebben we een groot aantal CFO’s en voormalige CFO’s die nu commissaris zijn, gesproken. Met deze informatie heeft Derkjan van der Leest van het Strategic Management Centrum het thema ‘Managing the stakeholders’ verder uitgewerkt.” “In overleg met onze partners is een zo interessant mogelijk programma opgesteld. Uit de gesprekken bleek duidelijk dat de partners achter de voorgestelde vernieuwingen staan. Het is een spannend traject, maar het geeft veel energie bij onze stakeholders: de partners, CFO’s , collega’s en de betrokken redacties. We kijken er dan ook naar uit. Dit jaar heeft een ongekend aantal CFO’s van grote ondernemingen de weg naar CFO Day gevonden. Vroeger zagen ze het als een evenement waar ze een podium hadden en konden netwerken, maar nu komen ze ook voor de toegevoegde waarde van de inhoud. Zo zullen onder meer de CFO’s van Shell, ASML, Heineken en Randstad aanwezig zijn”, stelt Vroling.COMMITMENT “Ook CFO’s die op de dag zelf niet persoonlijk aanwezig zullen zijn, hebben meegewerkt aan het programma, zoals Pierre-Jean Sivignon, de CFO van Philips, en 30 ‘thought leaders’ en invloedrijke personen die we hebben gesproken over het thema. Daarnaast heeft IBM een wereldwijd onderzoek onder 1900 CFO’s ter beschikking gesteld. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden gebruikt in de discussies, evenals een onderzoek van PricewaterhouseCoopers onder circa 2.000 CEO’s. Dit bewijst dat content en commitment ervoor zorgen dat wij dit samen met iedereen kunnen organiseren. Wij zijn slechts de faciliterende partij, maar iedere partner en CFO die meewerkt aan het programma is 100 procent gecommitteerd om er een succes van te maken.”CFO PRE-CONFERENCE De bijeenkomsten worden op 16 juni geopend met vijf rondetafelgesprekken waarin twee uur de diepte in wordt gegaan op onderwerpen die in de lijn van het thema ‘Managing the stakeholders’ liggen. Onderwerpen die besproken zullen worden zijn onder meer ethiek, de veranderende rol van de commissaris, stakeholdermanagement, de verschillende rollen van de CFO en de leerervaringen van drie voormalige beursgenoteerde CFO’s. Aan het eind van de dag zal dagvoorzitter Derkjan van der Leest tijdens het diner de uitkomsten van deze discussies delen met de aanwezigen. Paul Schnabel, socioloog en directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, zal een keynote houden. Het is de eerste keer dat de CFO Day in Amsterdam plaatsvindt. “Amsterdam wilde hosting city worden omdat het zich wil profileren als de financiële hoofdstad van Nederland”, aldus Vroling. “Daarnaast speelt ook de betere bereikbaarheid een rol. In de toekomst willen wij meer internationale CFO’s bij de dag betrekken.” De locatie waar op 16 juni de pre-CFO Day en het diner zijn georganiseerd is De Bazel, een van de belangrijkste historische gebouwen van Amsterdam, ooit het hoofdkantoor van De Nederlandsche Handel Maatschappij. Met prachtige glas-in-loodramen en originele ornamenten heeft het gebouw een klassieke uitstraling. Na het informele avondprogramma zullen de meeste gasten overnachten in het Okura Hotel, waar de volgende dag het congres zal plaatsvinden. Op 17 juni wordt het congres geopend door dagvoorzitter Derkjan van der Leest, die inzicht zal geven in de uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek dat hij uitvoerde in samenwerking met Chief Financial Officer. Daarna vindt er een paneldiscussie plaats over stakeholdermanagement, waarin het onderwerp vanuit zowel een inside-out perspectief als een outside-in perspectief zal worden belicht door de panelleden René Hooft Graafland (CFO Heineken), Niek Hoek (CEO Delta Lloyd Groep), Bernard ter Haar (directeur-generaal Milieu op het ministerie van VROM) en Rolf Dieter Schwalb (CFO DSM en CFO of the Year 2009). ’s Middags zal Hans Hoogervorst, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, spreken over de ontwikkelingen rond het toezicht in Nederland. De dag zal eindigen met een zeer aansprekende keynotepresentatie. Tussen de keynotes door is er een interessant parallelprogramma met veel rondetafelgesprekken, one-on-one-bijeenkomsten en inspirerende themadiscussies. Daarnaast is er natuurlijk ook de nodige tijd voor netwerken ingeruimd. Dit jaar is er geen CFO of the Year award. Uit evaluatie vorig jaar is gebleken dat we terug moeten naar één award. Hiervoor moet de procedure worden vernieuwd. Tegelijkertijd was er de afgelopen jaren sprake van een stevig verloop onder CFO ’s en een van de criteria is dat de CFO minimaal drie jaar in functie moet zijn. Dit jaar is een schakeljaar, maar we houden wel vast aan de award. “Vorig jaar hadden we 700 bezoekers. Dit jaar streven wij naar 400 à 450 bezoekers, voornamelijk CFO’s en financieel directeuren van de grootste bedrijven”, aldus Mando Vroling.Finance for CharityTijdens het CFO-diner op 16 juni wordt er een veiling georganiseerd ter ondersteuning van verschillende goede doelen. De veiling staat onder auspiciën van de stichting Finance for Charity, die in 2007 is opgericht met als doel aandacht te schenken aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tjero Zomer, voormalig CEO en CFO bij transavia.com, is voorzitter van de stichting.