CFO heeft accountingteams nodig met meer dan conventionele financeskills

Automatisering dwingt accountants tot nieuwe aanpakken.

Door: Hette Mollema, Vice President Benelux bij Workday

Aangespoord door automatisering staan finance-professionals vandaag voor steeds complexere en meer veeleisende verwachtingen. Meer dan ooit moeten ze cijfers en data begrijpen, nauw samenwerken met het management, waarde creëren en problemen identificeren.

Om die doelen te bereiken, hebben de volgende generaties CFO’s meer nodig dan enkel conventionele financeskills. IT-kennis zal voor hen en CAO’s (Chief Accounting Officers) meer dan een basisvaardigheid zijn. Het accountingteam van de toekomst heeft vooral nood aan drie zaken: een op groei gerichte mentaliteit, analytische vaardigheden en de juiste technologie.

Soft skills en cijferkennis

Vaardigheden zoals transacties verwerken en ervaring met Excel zijn tegenwoordig van secundair belang. Accountingteams hebben vandaag vooral soft skills en cijfermatige kennis nodig als gevolg van de toenemende automatisering van routinetaken. Effectieve communicatie en samenwerken met de collega's van andere afdelingen van het bedrijf worden daarnaast steeds belangrijker.

Overleggen met partners uit de volledige organisatie levert een totaaloverzicht van de organisatie op. Daarbij is het cruciaal om te rekenen op analytische vaardigheden, die tevens essentieel zijn voor boekhoudkundige professionals, om zinvolle inzichten te verwerven. Accountants vervullen daarbij een front-officefunctie en dat vereist een mentaliteitsverandering. Zij moeten voortaan de cijfers begrijpen, met het management samenwerken, waarde toevoegen en tonen waar het schoentje knelt.

Nieuwe aanpak

Een nieuwe aanpak is nodig om processen te automatiseren, het bedrijf te ondersteunen en te anticiperen op behoeften. Het vermogen om tijdig accurate en relevante informatie te leveren aan het bedrijf en de CFO blijft echter cruciaal. Het zijn de verwachtingen die veranderen. De verwachting – of eerder nog, de eis – is dat we sneller over gegevens beschikken.

De CAO kan de CFO ondersteunen met actuele cijfers die zijn of haar werk zo efficiënt mogelijk maken. De CAO bekijkt niet alleen de cijfers maar moet ook het waarom erachter begrijpen. Dat perspectief vereist sterke partnerschappen binnen de organisatie, de kennis van databronnen en de ontwikkeling van manieren om met behulp van flexibele datamodellen belangrijke informatie te onttrekken aan die data.

Anticiperen op automatisatie

Workday excelleert in de nauwgezette monitoring van de financiële en operationele cijfers. Vooral bij de start van de coronapandemie, toen sommige klanten wat meer speelruimte nodig hadden, was dit van groot belang. Onze eigen CAO paste ook een dynamisch risicobeoordelingsmodel toe op basis van een systematische weging van kredietrisico en incassodata. Dankzij deze combinatie kon ons financeteam vaststellen welke klanten moeilijkheden ondervonden. Deze konden dan worden benaderd door het serviceteam. Inmiddels zijn verschillende processen, waaronder crediteuren, debiteuren, aantal dagen uitstaande betalingen en aantal dagen uitstaande verkopen, bijna volledig geautomatiseerd.

Om organisaties meer inzicht te bieden in deze innovaties en meer adaptief te worden, organiseert Workday op 30 mei ‘Elevate’ in Rotterdam en op 8 juni in Eindhoven. Eigen experts Bob Eyken, Regional Finance Lead en Olivier de Ruiter, Value Manager delen hun ervaringen om innovatief te blijven en om te gaan met marktdisrupties. Concrete voorbeelden tonen de positieve ROI en de manieren waarop CFO’s wendbaarder en performanter worden via het Workday-platform.

Gerelateerde artikelen