CFO moet kostenpost finance bewaken.

Onderzoek wijst uit: kosten financiële afdeling bedrijven stijgen wereldwijd.

Tekst: René de Monchy

De juiste (toepassing) van tech op financiële afdeling grote bedrijven blijkt belangrijke voorwaarde voor lagere kosten.

De kosten van de financiële activiteiten van bedrijven zijn voor het eerst in decennia weer aan het stijgen. Dat concludeert de Amerikaanse aanbieder van diverse adviesdiensten (waaronder benchmarking, executive advisory, bedrijfstransformatie en digitale transformatie) The Hackett Group, in een onderzoek. Volgens de onderzoekers zijn de kosten van de financiële operatie bij bedrijven wereldwijd gemiddeld met 7,5% toegenomen.

 • kosten van de financiële activiteiten van bedrijven
 • kostenbesparing op financiële afdeling is mogelijk door inzet technologie
 • technologie zorgt voor minder personeel

Slechts een ‘een selecte groep van digitale bedrijven van wereldklasse’ in staat is om de kosten van financiële activiteiten in dezelfde periode juist te laten dalen; met 1,3%. Het Amerikaanse consultancybureau noemt geen bedrijven bij naam maar zet deze bedrijven bij de 25% van bedrijven ‘met operationele uitmuntendheid en goede bedrijfsprestaties’.

Meer financieel personeel

Het onderzoek van de Hackett Group is gebaseerd op een analyse van resultaten van recente benchmarks, prestatieonderzoeken en advies- en transformatieopdrachten bij honderden wereldwijde opererende bedrijven. Volgens het onderzoek blijkt daaruit dat succesvolle bedrijven twee belangrijke overeenkomsten hebben:

 1. Ten eerste hebben slechter presterende bedrijven dit jaar meer financieel personeel in dienst (genomen), terwijl de goed scorende bedrijven afgelopen maanden juist 7% minder financieel personeel in dienst hadden;
 2.  Daarnaast lijken de succesvolle bedrijven met de helft minder financieel personeel te kunnen in vergelijking met de rest van van de onderzochte bedrijven. Zo werken bij de succesvolle bedrijven bijvoorbeeld 63% minder FTE’s in financiële functies.

Het verschil heeft volgens de onderzoeken grotendeels te maken met hoe bedrijven financiële transformatie benaderen. Bedrijven en organisaties die succesvol de kosten van hun financiële afdeling in de hand houden, richten zich onder meer op:

 • data & gegevens
 • dataanalyses
 • moderne cloud
 • digitale architectuur
 • op end-to-end procesontwerp
 • talentmanagement

De onderzoekers van The Hackett Group concluderen dan ook dat bij bedrijven die efficiënter worden op financieel gebied, de technologie de belangrijkste aanjager van lagere kosten is. Daarbij moet gedacht worden aan ‘smart automation, advanced analytics, and collaboration tools’.

Uitgaven aan tech

Toch wijzen de onderzoekers er op dat dit gelukt is zonder hogere uitgaven aan technologie. Bedrijven die het goed doen geven gemiddeld 10 % minder uit aan technologie als percentage van de omzet(groei). Volgens Hackett hebben ze “een veel technologie-intensiever bedrijfsmodel en besteden ze een groter deel (15%) van de bedrijfskosten aan technologie dan vergelijkbare bedrijven (9%)” die minder presteren.

Lagere verwerking transacties, snellere processen en meer analyse

De belangrijkere en effectievere inzet van technologie levert veel efficiëntieverbeteringen op: lagere verwerkingskosten voor transacties, een afsluitings-/consolidatieproces dat 35% sneller verloopt dan bij vergelijkbare bedrijven, en 55% meer tijd die financiële medewerkers besteden aan analyse in plaats van aan het verzamelen en samenvoegen van gegevens.

Weten waar je staat, is een vitale randvoorwaarde voor een effectieve bedrijfsvoering. Hoe sneller je je positie kunt bepalen, hoe sneller je ook keuzes kunt maken en bijsturen. Periodeafsluiting, analyse van en rapporteren over prestaties en afwijkingen is daartoe essentieel. Schrijf je personeel of zelf in voor de eendaagse opleiding ‘Advanced fast quality closing’ van NBA Opleidingen.

Gerelateerde artikelen