Dit zijn de succesfactoren voor CFO´s in Private Equity

Cognitieve behendigheid, stakeholdermanagement en intuïtie bepalend.

Daarover schrijft de website voor overnames, fusies en private equity www.MenA.nl op basis van een whitepaper van Odgers Berndtson. Deze recruiter voor het hogere segment heeft de succesfactoren achter de CFO’s bij PE-bedrijven onderzocht. De studie is gebaseerd op jarenlange ervaring en kwantitatief onderzoek, en biedt inzicht in het ideale profiel van de CFO.

  • Succesvolle CFO’s bij PE-bedrijven nemen vaak intuïtieve beslissingen voor snelle actie
  • Cognitieve behendigheid essentieel voor CFO’s bij small-cap en mid-cap bedrijven
  • Balans tussen snelheid en stakeholdermanagement cruciaal voor CFO’s in dynamische portfolio-organisaties, aldus Odgers Berndtson.

De CFO speelt een sleutelrol in het managementteam bij waardecreatie van een bedrijf en is vaak de eerste of tweede positie die wordt gezocht om de overgenomen organisatie te professionaliseren. De CFO-positie binnen dit soort bedrijven kenmerkt zich door een meer ondernemend karakter dan bijvoorbeeld bij een corporate. De CFO moet zowel strategisch en tactisch als operationeel sterk zijn om veranderingen door te voeren en mensen mee te krijgen. De balans tussen snelheid en detailfocus is cruciaal.

Cognitieve behendigheid, stakeholdermanagement en intuïtie

Het onderzoek van Odgers Berndtson betrof ruim 60 representatieve CFO’s die werken bij small-cap en mid-cap bedrijven. De studie onthulde dat effectieve CFO’s hoger scoren op de competentie ‘cognitieve behendigheid’: het vermogen om data te absorberen en te verwerken, conclusies te trekken en duurzame oplossingen te ontwikkelen, ondanks meerdere complexiteitsdimensies. Tegelijkertijd weten ze het besluitvormingsproces zo min mogelijk te vertragen.

Bovendien vragen de dynamiek binnen een portfolio-organisatie en het belang van stakeholders zoals de investment managers van de eigenaar om uitstekend stakeholdermanagement en interpersoonlijke vaardigheden. Uit het onderzoek blijkt dat de CFO’s hierover over het algemeen lager scoren dan de normgroep. Dit vraagt om inzicht in de aanwezige competenties en ervaringen in het MT als geheel bij de benoeming van de CFO.

Een verrassende conclusie van het onderzoek is dat succesvolle CFO’s relatief veel beslissingen nemen op basis van intuïtie. Mogelijk zorgt deze intuïtie voor de gewenste snelheid in handelen. De inhoudelijke competenties en technische vaardigheden stellen de CFO in staat de intuïtie te toetsen met data en feiten.  

Het volledige onderzoek over CFO's in PE is te downloaden in de whitepaper database op mena.nl.

Gerelateerde artikelen