Edwin Hendriks (CFO ScioSense): “Systemen, data en processen? Noodzakelijk, maar mensen bepalen het succes!”

Scale-up en wereldspeler in geavanceeerde sensoren.

Ruim 3,5 jaar staat Edwin Hendriks aan het financiële roer van ScioSense, relatief klein in omvang, maar een wereldspeler op het gebied van geavanceerde sensoren en gerelateerde oplossingen. De CFO legt uit waar hij met de Eindhovense scale-up naar toe wil.

Sterke groei vanaf het prille begin kenmerkt ScioSense. De ontwikkelaar en producent van sensoren, sensor-applicaties en oplossingen is wereldwijd actief en genereerde in 2022 een geconsolideerde omzet van ruim 44 miljoen euro. Edwin Hendriks, inmiddels internationaal gelouterd als CFO, leidt vanaf het prille begin de financiële reis van het 3,5 jaar jonge techbedrijf.

Kun je ScioSense omschrijven? De groei van startup naar scale-up verliep in recordtempo.

“ScioSense is een scale-up, met de kenmerken van een multinational. We hebben onder andere een sterke positie in de markt van flow- en environmental sensors en leveren componenten en modules, onder andere als Tier 1-supplier aan de grote automobielproducenten. ScioSense is initieel gevormd uit een afsplitsing van business-activiteiten, die voorheen toebehoorde aan wat nu de ams-OSRAM groep heet – en is in 2020 vanaf de grond nieuw op- en uitgebouwd. Niet alleen daar waar het om processen en systemen gaat, maar ook met betrekking tot medewerkers voor ondersteunende activiteiten als Finance, HR, IT, Operations, Quality etc.
Vanuit dat perspectief was ScioSense drie jaar geleden nog letterlijk een start-up. Inmiddels zijn we gegroeid van 80 medewerkers begin 2020 tot 135 nu. Met acht entiteiten, waarvan één in de Verenigde Staten en drie in China. De organisatie genereerde in 2022 een geconsolideerde omzet van ruim 44 miljoen euro. Ons mondiale team bestaat uit collega’s met meer dan twintig verschillende nationaliteiten.“

Lees ook op CFO.nl: “CFO’s moeten er rekening mee houden dat onder failliete bedrijven ook klanten kunnen zitten. Of klanten van klanten.”

Je kan putten uit rijke en veelzijdige Finance ervaring, ook bij zeer grote spelers (PwC, KPMG, NXP). Waarom destijds die keuze voor het toen nog ‘kleine’ ScioSense? 

“Vier jaar geleden ben ik via ams-OSRAM betrokken geraakt bij het project om de eerder genoemde activiteiten af te splitsen en ScioSense als organisatie op te zetten. Een jaar en een go-live-gang later heb ik de aanbieding aangenomen om er in een permanente rol als CFO aan de slag te gaan. De internationale en hightech omgeving, in combinatie met het aspect alles te moeten bouwen en de karakteristieken van het destijds al bijeengebrachte team, hebben mij doen kiezen ook in fase II en III mee te doen. Ik vond met name de ambitie van beide aandeelhouders, Wiseroad Capital en ams-OSRAM, om dit tot een succes te maken, belangrijk.”

“ScioSense opereert in een complexe (externe) omgeving en dan is ‘klein zijn’ niet minder aantrekkelijk, integendeel zelfs. Het mooie hier is dat het governance-model, de doelstellingen en ambities helder zijn. De organisatie, waaraan we zelf hebben meegebouwd , draait op de nieuwste systemen. We hebben geen last van legacy-applicaties en processen. Ook het businessmodel hebben we zelf grotendeels kunnen vormgeven op de naar onze inzichten meest efficiënte manier. ‘Keep it simple’. Of, ‘as simple as possible’, luidt hier het credo. Daarvoor moet je het speelveld wel kunnen overzien en daar komt de ervaring van het team, inclusief die van mijzelf, goed van pas.”

Je hebt zo ongeveer alle kanten van Finance meegemaakt, komen die verschillende aspecten bij ScioSense samen? 

“Ik heb inmiddels wel het een en ander gezien in diverse rollen en binnen verschillende sectoren, maar ook binnen tech op zich. Hier komt inderdaad wel het een en ander samen op gebied van Finance en gerelateerde vlakken als Tax, Corporate Finance en M&A. Het gaat bij ScioSense met name om (projectmatig) modelleren, afstemmen en uitrollen. En dat op een functioneel geïntegreerde wijze en binnen een redelijk klein, maar goed geëquipeerd, ervaren en gemotiveerd  team.”

Wat heb je sinds 2020 bereikt, waar ben je als CFO trots op? 

“Dat we echt vanaf de tekentafel en met ineens opdoemende uitdagingen als Covid-19 in staat zijn gebleken de organisatie in alle aspecten te bouwen, aan de gang te krijgen én te houden. De sleutel- en management informatie en de daarvoor benodigde systemen, processen en met name de mensen zijn – als systeem – effectief gebleken. Voor een kleine, nieuw opgezette organisatie bepaald geen vanzelfsprekendheid. Met de juiste instelling, drive en teamwork – binnen Finance, maar met name cross-functioneel – is dat gelukt. Ook de omstandigheden tijdens en direct na de pandemie – denk alleen aan de China lock down – waren uitdagend. Ik doel dan op de supply-chain en gerelateerde allocatie in semi-conductor-land. Dat laatste duurde ruim anderhalf jaar. Ook nu nog zijn er de nodige uitdagingen. Ontwikkelingen in economische groei die we nu zien in China en de impact daarvan op wat er gevraagd wordt van het Sciosense-team, inclusief Finance. Overall is dit een organisatie waarbij alles wat in het nieuws is, invloed heeft op de dagelijkse gang van zaken. Een internationale organisatie met een wereldwijde supply-chain en internationaal verspreide klantengroep.”

En wat ging er in die ruim drie jaren moeizamer, minder goed? 

“Nou ja, het zijn toch verschillende bloedgroepen, in ons geval groepen verbonden aan business onderdelen met een afzonderlijke, niet-geïntegreerde historie binnen de voormalige moederorganisatie. Het kost even tijd om er met het MT een team met eigen identiteit van te boetseren en een ScioSense cultuur en identiteit te bouwen. Dat proces, in het algemeen, en ook binnen M&A, is niet te onderschatten. De meerwaarde ervan evenmin.”

Waar wil je over nog eens ruim drie jaar met Finance bij ScioSense staan? Wat zijn de doelstellingen voor je als CFO? 

“In dat tijdsbestek moeten we met een combinatie van autonome groei en M&A zo groot zijn dat de organisatie een volgende fase in kan gaan. Een fase die aansluit bij de ambities van de aandeelhouders. Om dat te bereiken, moeten we op alle terreinen (inclusief Finance, IT en HR) nog meer robuust worden. Efficiëntie-slagen maken via gecentraliseerde shared service concepten, niet alleen beperkt tot Finance. In een tijdzone die de hele business- environment kan dekken. En ook automatisering van basisprocessen moet bij verdere groei vorm krijgen. Bovenal moeten we talenten blijven motiveren en behouden voor de organisatie. Dit traject is ingezet met steun van de stakeholders. Verder is het zaak agile te blijven, met korte lijnen en het adaptief vermogen dat we nu ten toon spreiden. Ongeacht de omvang. Geen bureaucratie creëren dus.”

Kun je iets vertellen over je team; de samenstelling daarvan?

“We zijn vanwege de heel korte doorlooptijd ‘to go live’, in 2019 begonnen met het opbouwen van een team van met name interim medewerkers. Ik was de eerste en er volgden er velen. In de fase direct daarna heb ik in ieder geval voor Finance, HR en IT een team proberen te bouwen met enerzijds ervaren mensen en anderzijds jonge, gedreven professionals. Collega’s met ‘headroom’ tussen de oren. Ik ben ervan overtuigd dat systemen, processen en data noodzakelijk zijn, maar dat mensen uiteindelijke het succes bepalen. Inzet, achtergrond, capaciteit en drive zijn de onderscheidende factoren. Een goede opbouw van het team, waarin een ieder mogelijkheden heeft zich te ontplooien en te groeien. Niet volgens en compleet voor-gedefinieerd pad, maar meegroeien met het patroon waarin de organisatie zich ontwikkelt.”

Hoe inspireer je mensen, hoe geef jij leiding en hoe creëer je daarmee waarde voor de organisatie?  

“Ik probeer met ons Finance team het grotere plaatje te schetsen qua doelstellingen, te sturen op voortgang en resultaat. ‘Result control’, zeker geen ‘action control’. Mensen waarin ik vertrouwen heb, krijgen bij mij veel ruimte. En ik houd ervan te sparren op geregelde momenten of op basis van Q&A. Ik probeer kennis en ervaring over te brengen en een ‘360-degree Finance-view’ te promoten. Dat maakt dat mensen lang kunnen blijven leren, zich ontwikkelen. Iets wat bij de diverse ‘grote buren’ hier op de Eindhovense tech-campus vanzelfsprekend is. Externe consulting probeer ik te minimaliseren. Op basis van een goed evenwicht in het team, geloof ik meer in in-house projecten. Want samen hebben we meer kennis, ervaring, nieuwsgierigheid en inventiviteit in huis dan we op het eerste gezicht denken.”

Hoe staat het met de marktontwikkeling op het gebied van sensoren en wat zijn de groeidoelen van ScioSense? 

“ScioSense haalt momenteel meer dan de helft van haar omzet uit nieuw ontwikkelde product-applicaties. Doel is uit te bereiden tot een nog vollediger scala aan sensor-producten. Dit op basis van generieke groei en acquisitie. ScioSense investeert bovengemiddeld veel aan R&D. Momenteel ver boven het streefcijfer van 15 tot 18% van de jaarlijkse omzet. De groeidoelen worden bereikt door verdere ontwikkeling van de Chinese en Aziatische markt, maar ook die in de VS. 2023 lijkt op basis van de huidige situatie in China een jaar van consolidatie te worden. Dat sluit aan bij alle informatie over performance van grotere beursgenoteerde ondernemingen uit de sector. Wij gaan ervan uit dat de tegenwind van tijdelijke aard is en geloven in verdere groei in geografische gebieden. Qua footprint in China hebben we onze voorbereidingen getroffen.”

Jullie hebben Chinese aandeelhouders (private equity); welke consequenties heeft dat voor Finance en de Business? 

“ScioSense is actief in China, maar ook elders in de wereld. De backbone van de organisatie is gevestigd in Europa, meer specifiek in Nederland en met de ‘Operations Hub’ in Duitsland. Voor de lokale markt hebben we een interne distributieorganisatie in China en zetten we lokaal een organisatie op voor ontwikkeling van verdere product-applicaties voor die lokale markt. Operationeel niet anders dan andere ondernemingen en organisaties met activiteiten in China. Qua aandeelhouders hebben we zowel een centraal-Europese als Chinese aandeelhouder. Die laatste is financieel slagkrachtig en helpt met marktontwikkeling en hun ervaring in China. De eerste verleent ondersteunende diensten op het gebied van supply-chain, etc. Vooralsnog zie ik geen bijzondere consequenties. Natuurlijk lezen we allemaal over geopolitiek. Wij reflecteren net zoals elke andere internationaal actieve onderneming dat doet. Op M&A terrein kennen we het inmiddels striktere regelgevende kader en dat is een gegeven.”

Het gevoelige geopolitieke vlak: we kennen allemaal het NXP-verhaal (de door China tegengehouden overname door het Amerikaanse Qualcomm). In hoeverre spelen dergelijke strategische zetten en belangen bij ScioSense?

“Voor de ScioSense value-calendar geldt dat een exit/beursgang in China hoog op de verlanglijst van de aandeelhouders staat. Autonome groei is van levensbelang, met name ook in China. Niet-autonome groei kan op bepaalde gebieden en onder bepaalde omstandigheden minder eenvoudig en vanzelfsprekend worden. Daar kennen we inmiddels meerdere voorbeelden van uit de krant.”

Edwin Hendriks
 
Leeftijd:  51 jaar.
Studie: Bedrijfseconomie (Universiteit Maastricht), aangevuld met postdoctoraal Accountancy (Universiteit Maastricht/NBA) en postdoctoraal Corporate Finance & Treasury Management (VU Amsterdam).
Woonplaats: Luxemburg. En daarnaast heb ik een pied a terre in Eindhoven.”
Gezinssamenstelling: “Partner en drie dochters (17, 12 en 7 jaar oud), van wie de jongste bij ons woont.”
Laatst gelezen boek: “Agent ZIGZAG, van de Brit Ben Macintyre. Over een Engelse dubbelspion in de Tweede Wereldoorlog. Clou: loyaliteit en respect voor professionaliteit en menselijkheid zijn sterk en veelzijdig, overleven systemen en perioden van tijdelijke aard.”
Dé vakantiebestemming: “Zuid-Amerika en Zuidoost Azië. Maar dit jaar even niet.”
Sport & hobby: “Eigenlijk moet ik meer aan sport doen. Ik mountainbike en loop redelijk veel hier in Luxemburg en de grenssteek met Duitsland en Frankrijk. Ik ben geïnteresseerd in geschiedenis, rij motor, hou van koken, van wijn. En vanzelfsprekend check ik de financial markets.”
Favoriete film/serie/tv-programma: Actualiteit en documentaires. “Daarnaast is mijn favoriete film of all time ‘As good as it gets’, met Jack Nicholson.”
Auto: “Voor mij enerzijds een vervoermiddel, anderzijds een jongensdroom. Mijn dagelijkse vervoer is nu een Audi A6 Avant. Maar die droomauto… Een goed gerestaureerde BMW 3.0 CSI, in die typische jaren ’70 kleurstelling!”