Genomineerd CFO Day 2009, categorie AEX: Pierre-Jean Sivignon, Philips

Pierre-Jean Sivignon (1956) is sinds juni 2005 lid van de raad van bestuur en chief financial officer bij Royal Philips Electronics. De Fransman Sivignon werkte van 1982 tot begin 2001 bij de Schlumberger-groep, waar hij verschillende functies bekleedde. In 2001 stapte hij over naar het aan de Franse beurs genoteerde Faurecia, een vooraanstaande leverancier van auto-onderdelen, waar hij CFO werd. In 2005 trad hij toe tot de raad van bestuur van Philips als Executive Vice President en CFO.

Philips is eveneens een onderneming die voortdurend in beweging is. Een constante in de geschiedenis van het bedrijf is echter de divisie Lighting, waarmee het in 1891 allemaal begon. Sindsdien zijn er veel nieuwe activiteiten aan het portfolio toegevoegd en weer verdwenen.

Rode draad in al deze ontwikkelingen is de bedrijfsfilosofie: “Philips wil de kwaliteit van leven verbeteren door tijdig met betekenisvolle innovaties op de markt te komen. Aangezien het leven steeds ingewikkelder wordt, heeft Philips ervoor gekozen het mensen te vergemakkelijken om ‘zin en eenvoud’ in hun leven te brengen.”

Philips zet er vol op in om wereldwijd het leidende bedrijf in gezondheid en welzijn te worden, en voert een strategie die daar volledig op gericht is. In het kader daarvan wordt in 2007 ook Vision 2010 gepresenteerd. Een van de doelen van Vision 2010 is verdere winstgroei en een verhoging van de aandeelhouderswaarde.

In de nieuwe strategie is de markt sturend, de behoeften van klanten staan centraal, terwijl de aandeelhouderswaarde als gevolg hiervan zal stijgen. Om dit te bereiken worden de strategieën van de drie belangrijkste bedrijfsonderdelen Healthcare, Lighting en Consumer Lifestyle verder aangescherpt. Vooral de divisie Healthcare moet Philips minder gevoelig maken voor de conjuncturele schommelingen.

Sivignon ziet het als een belangrijke voorwaarde om de doelstellingen te halen dat Philips over de juiste mensen beschikt. Human resourse management heeft voor hem de absolute prioriteit en zelf houdt hij de ontwikkeling van financieel talent scherp in de gaten. Vision 2010 was deels een raamwerk om de uitrol van de strategie om leider op het gebied van gezondheid en welzijn te worden ook financieel te sturen.

Op basis van Vision 2010 streeft Philips naar een groei van minimaal 6 procent gemiddeld per jaar voor de periode 2008-2010 en een verhoging van de winstmarge tot een ebita-doel van 10- 11 procent in 2010. Dat betekent dat de ebita per aandeel in 2010 naar verwachting zal zijn verdubbeld ten opzichte van het beginpunt in 2007.

Philips wil dit bereiken door een verbeterd margemanagement, een hogere bijdrage van acquisities, een betere productenmix, snelle groei in emerging markets, en verdere vereenvoudiging van de organisatie. De economische werkelijkheid heeft de kortetermijndoelstellingen van Philips ingehaald, hoewel het bedrijf onverkort aan zijn strategische doelstellingen vast blijft houden. Eind vorig jaar nam Sivignon gezien de huidige marktomstandigheden alvast afstand van de ambitie om de omzet met 6 procent te laten groeien.

Omzetgroei is volgens de Philips-top niet langer een doel, maar een middel. Winstgevendheid, de verdubbeling van het bedrijfsresultaat, is en blijft het ultieme doel, al zal dat niet al in 2010 worden gehaald.