ING: meer zuivelverwerkers met CO2-doelen

Doorberekenen hogere kosten lastig door competitieve zuivelmarkt.

Steeds meer grote internationale zuivelverwerkers willen de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het maken van melk omlaag brengen, maar worstelen met het doorberekenen van de hogere kosten die daarmee gepaard gaan. Dat zegt ING in een analyse.

Om hun klimaatdoelen te halen, zetten de zuivelverwerkers onder meer in op energiebesparende maatregelen en het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen. Maar er ligt ook een grote taak voor de melkveehouders en hun leveranciers. Bijna alle uitstoot van zuivelproducten, 95 procent, vindt niet in de fabriek van zuivelverwerkers plaats maar elders in de keten. Vooral bij boeren.

Die kunnen de uitstoot van methaan door melkkoeien bijvoorbeeld verminderen met behulp van bepaalde toevoegingen in het veevoer. Er zijn daarvoor extra uitgaven en investeringen nodig, maar consumenten hebben vooralsnog weinig extra geld over voor melk met een lagere CO2-uitstoot, concludeert ING.

Vraag zuivelproducten met minder CO2-uitstoot

Vanuit voedingsproducenten, supermarkten en horeca-ketens neemt de vraag naar melk- en zuivelproducten die met minder CO2-uitstoot gemaakt zijn toe, maar voor consumenten speelt dat nauwelijks een rol bij hun aankoopbeslissing. Dat maakt het lastig om de kosten voor verduurzaming door te rekenen. Ook exporteert de zuivelindustrie een hoop producten en is een lage kostprijs belangrijk in een competitieve markt, redeneert ING.

Kosten boeren

Toevoegingen in veevoer die de methaanuitstoot met ongeveer 10 procent verlagen, kosten een boer met 150 koeien per jaar naar schatting tussen de 7500 en 10.000 euro, aldus de bank. "Als die hogere kosten worden doorgegeven tot aan de consument stijgt de prijs van een liter melk met circa 1 cent. Dat lijkt wellicht weinig, maar binnen een zeer competitieve zuivelmarkt is dat al snel een kostennadeel. Veel andere maatregelen op boerderijen en in fabrieken zijn relatief duurder per ton gereduceerde CO2."

Tools en stimulansen 

Het is daarom belangrijk dat "grote en diverse groepen melkveehouders" zich achter de klimaatdoelen van de zuivelverwerkers scharen, volgens ING. Daarvoor moeten de zuivelbedrijven hun best doen, onder meer door de juiste tools en stimulansen aan boeren te bieden. "Verder betekent het dat ze hun gewicht in de schaal moeten leggen voor beleid dat boeren kan stimuleren om CO2-reductiemaatregelen te nemen", aldus de bank. (ANP)

Gerelateerde artikelen