“Beter inzicht in de business door integrated reporting”

Het aantal beursbedrijven dat een integrated report publiceert, stijgt snel, bleek eerder deze maand uit cijfers van beleggerskoepel Eumedion. Welke voordelen biedt integrated reporting? CFO.nl spreekt met Nick de Ruiter, partner van Sustainalize, dat bedrijven adviseert op het gebied van duurzaamheid.

Vanwaar deze stijging denk je?
“Integrated reporting is ontstaan vanuit de behoefte van investeerders aan relevante informatie. Het kwam wel eens voor dat de cijfers van een jaarverslag er prima uitzagen, maar dat de bank een maand later aan het staatsinfuus moest. Integrated reporting is de manier om de relevantie terug te brengen. Investeerders willen beter geïnformeerd worden en in de meeste gevallen gaat het dan om niet-financiële informatie. Dit soort informatie zegt veel meer over hoe een bedrijf waarde creëert.”

Lees ook: "Integrated reporting opmerkelijk snel omarmd"

Over duurzaamheidsbeleid wordt wel eens gezegd dat dit leidt tot een beter rendement.
“Een aantal keren zijn in onderzoeken causale relaties aangetoond tussen duurzaamheidsbeleid en prestaties van bedrijven. Zo is er het onderzoek van George Serafeim van de Harvard Business School, waaruit blijkt dat bedrijven die de environmental, social en governance (ESG)-criteria serieus nemen, op lange termijn beter presteren dan organisaties die daar niet mee bezig zijn. Maar het is een beetje een kip-ei-verhaal. Komt het omdat bedrijven die goed draaien meer geld hebben om dingen te doen op het gebied van duurzaamheid? De heersende consensus verschuift nu wel naar de veronderstelling dat organisaties die beschikken over niet-financiële informatie, hun eigen organisatie beter begrijpen, snappen hoe hun business in elkaar zit, beter voorbereid zijn op de toekomst en zo op lange termijn meer rendement behalen. Het gaat ook om het eigen bedrijf begrijpen en zo kunnen ontdekken dat je op een bepaald punt tekortschiet en beleid moet aanpassen.”

“Een ander voordeel is dat er veel aandacht van investeerders is voor integrated reporting. Dit gaat verder dan de ESG-criteria. Die zijn inmiddels niet meer onderscheidend voor bedrijven. Deze criteria zijn puur risicomanagement geworden.”

Zorgt IR ook voor duurzamer gedrag bij bedrijven? Of is het zo dat bedrijven die al duurzaam bezig zijn IR eerder oppakken?
“Het werk beide kanten op. Allereerst heeft integrated reporting een disciplinerend effect. Bedrijven die op deze manier gaan rapporteren, moeten zich committeren aan wat ze opschrijven. Als niet klopt wat er staat, komt het bedrijf het jaar erop in de problemen. Als blijkt dat er helemaal geen data is over een bepaald onderwerp, moet het bedrijf er dan wel mee aan de slag. En op het moment dat een bedrijf naar buiten treedt met dit soort informatie, wordt het er ook op aangesproken. Ondernemingen moeten dus prestaties gaan leveren. Zeker als integrated reporting geïnstitutionaliseerd wordt. Langetermijnwaardecreatie wordt nu al genoemd in de Corporate Governance Code, al is het nog wat vaag geformuleerd. Staat het er scherper in, dan moeten bedrijven hun beleid aanpassen.
Aan de andere kant is het wel zo dat bedrijven die toch al met duurzaamheid of langetermijnwaardecreatie bezig waren, nu als eerste opstaan. Zij hebben wel wat te vertellen natuurlijk. Maar inmiddels zie je ook kleinere beursfondsen en niet-beursgenoteerde bedrijven integrated reporting oppakken.”

Verwacht je dat het verplicht gaat worden?
“In Denemarken en Frankrijk bestaan er al verplichtingen. In Zuid-Afrika is het al verplicht voor beursgenoteerde bedrijven.  Nederland loopt wel achter op het gebied van wetgeving. Maar je ziet overal pressure points ontstaan: internationale afspraken over duurzaamheid, afspraken binnen de keten. Bedrijven zien het ook als een risico om er niet mee bezig te zijn. Verder willen ze niet als slechtste bekend staan. En als de Nederlandse overheid de C02-doelstellingen wil halen, dan heeft men het bedrijfsleven gewoon nodig.”

Is integrated reporting makkelijk op te pakken?
“Dat ligt eraan waar je staat in je maturity. Het gaat over je eigen bedrijf goed begrijpen, begrijpen waar de langetermijnwaardecreatie zit. Integrated reporting gaat over interne zaken. Het gaat ook over het begrip dat er meer kapitalen zijn dan finance, snappen dat bedrijven daar ook iets mee moeten doen en er governance op zetten.”

Lees ook: “Nieuwe manier verslaglegging draagt bij aan hogere bedrijfswaarde”

 

Gerelateerde artikelen