Jan Piet Valk (CFO Boels Rental): “Ik heb hier die echte CFO-rol naast de CEO.”

Jan Piet Valk is één van de genomineerden voor de Huub van Rozendaal Award 2023.

 

In een eerder interview met CFO Magazine vertelde Jan Piet Valk twee jaar geleden al ‘te zijn gevallen voor het familiebedrijf Boels Rental’. “Boels is het grand dessert van mijn loopbaan”, aldus Valk toen. Ook andere woorden van hem, gelden nu nog evenzeer als in 2021: “Het familieaspect in dit bedrijf is van het grootste belang, dat werkt zeer versnellend.”

Sinds die tijd is zijn loyaliteit voor de verhuurder van machines en gereedschappen alleen maar groter geworden, heeft hij net als meer dan 7000 medewerkers van het bedrijf dat kenmerkende ‘Oranje Boels Hart’. En ligt zijn missie op schema.

“In iets meer dan drie jaar tijd is onze omzet gegroeid van 600 miljoen euro naar 1,5 miljard in 2022”, aldus Jan Piet Valk (62). “Zowel door autonome groei als door overnames. Mijn doel is met het hele bedrijf die 2 miljard euro grens te doorbreken. Met Boels Rental zijn we inmiddels al de grootste van de Benelux en de nummer twee van Europa. Maar schoenmaker blijf bij je leest; we zullen de oversteek naar Amerika, Azië of het Midden-Oosten niet zo snel maken, denk ik.”

Als genomineerde voor de Huub van Rozendaal Award 2023, bedoeld voor CFO’s van familiebedrijven die uitzonderlijk hebben gepresteerd, zegt Valk: “Die nominatie zie ik echt als een compliment voor mijn gehele team. Want op Finance doen we het, net als in alle gelederen van dit bedrijf, mét en vóór Boels. Dit bedrijf geeft enorm veel energie, de lijnen met elkaar en onze CEO Pierre Boels zijn kort. De menselijke maat is heel belangrijk voor Pierre en voor ons allemaal, die nemen we mee in alle te maken keuzes.”

‘Als een vis in het water bij Boels’

Valk bekleedde voor zijn komst naar Boels Finance functies bij corporates als Fokker Aircraft, Shell, Logica, en Teleplan International. Toen hij werd gepolst voor de job bij de machineverhuurder vroeg hij zich allereerst af, of hij zichzelf, ook binnen deze omgeving, weer opnieuw zou kunnen uitvinden. CFO van een zeer succesvol familiebedrijf, maar ook privé – met een verhuizing en een afstandshuwelijk als gevolg – naar Linne. Nieuwsgierigheid is een thema in hoe hij alles aanvaart. Jan Piet Valk heeft zich wel eerst, in talloze gesprekken met CEO Pierre Boels, verzekerd van het feit dat hij de rol altijd kon invullen binnen de governance zoals hij die voor ogen heeft. Daarnaast wilde hij verzekerd zijn van het vertrouwen van key stakeholders. In zijn carrière was hij daar nadrukkelijk aan gewend.

Zijn verwachtingen zijn helemaal uitgekomen; Jan Piet Valk voelt zich als een vis in het water bij Boels, in Limburg, en heeft een echte CFO-rol naast de CEO. Hij neemt samen met zijn team onafhankelijke beslissingen waar het finance betreft. Zijn CFO-agenda is zeer complex en gevarieerd. Boels Rental heeft vestigingen in achttien Europese landen, de financierings- en M&A-agenda puilt uit met jaarlijks meerdere nationale en internationale overnames.

Grote waarde aan diversiteit op alle fronten

“Eén van de uitdagingen om het bedrijf future proof te maken in alles wat we doen, is de transformatie van finance (ONE FINANCE), maar ook de jaarlijkse investering van honderden miljoenen euro’s in nieuwe machines en gereedschappen. Het aandeel units powered by electricity is inmiddels groot”, vertelt de CFO. “We kijken bij de aanschaf van machines en de wijze waarop we ons business model verfijnen ook voortdurend naar onze Co2 footprint.”

Hoog op de agenda van Jan Piet Valk, en al veel eerder dan dat het onderwerp een vanzelfsprekendheid werd in de Nederlandse boardrooms: diversiteit. “Ons finance team bestaat uit een zeer diverse populatie, de Statutaire en de Executive Board van Boels Rental wordt door een internationaal gezelschap gevormd. Ik hecht grote waarde aan diversiteit in de besluitvorming en streef er altijd naar die diversiteit op alle fronten te creëren en zo vooral ook vanuit meerdere invalshoeken, betere besluiten te kunnen nemen. Dat speelt eveneens maatschappij-breed.”

Want ESG lééft, zo is de overtuiging van Valk. “Mijn drie dochters kijken daar ook naar voor ze bij een bedrijf gaan solliciteren. Als organisatie moeten we een reflectie vormen van de samenleving. Vrouw, man, transgender, ras, religie, verschillende culturele achtergronden. Persoonlijk ben ik van mening dat je alleen succesvol kunt zijn, als je nadrukkelijk ándere mensen om je heen verzamelt. Ja, zelf ben ik best wel een mannetje. Maar als collega’s zeggen ‘Jan Piet, dit klopt niet…’, dan sta ik meer dan open voor die dialoog. Een veilige werkomgeving waar iedereen een inbreng heeft en zich op alle manieren kan uiten, is daarbij de standaard.”

‘Uitdagingen te over, dit is mijn laatste klus’

Jan Piet Valk is nog lang niet klaar bij Boels Rental. Uitdagingen te over voor de CFO die, zoals hij eerder al zei, met zijn laatste klus bezig is. “We zijn druk met het successievraagstuk, we willen binnen nu en een jaar opvolgers voor alle sleutelposities hebben. Als een jong Ajax. Verder werken we aan onze governance. Denk aan een goede Raad van Commissarissen. In die RvC hoop ik, op termijn, ook zitting te mogen nemen. Dan is er nog de integratie van de door ons overgenomen bedrijven. We werken aan ons One Finance-programma met één finance organisatie, twee shared service centra en ERP voor finance in alle achttien landen waar we zitten. Én er zijn de voortdurende uitdagingen op het gebied van financiering om de groei te blijven ondersteunen, ook in deze dynamische tijden.”

Last but not least: waarom zou Jan Piet Valk de felbegeerde Huub van Rozendaal Award 2023 moeten winnen? “Tja, ik denk niet dat iemand in de positie is om hier aanspraak op te mogen maken. Maar áls ik de Award krijg toegekend, is dat een enorme onderscheiding voor mij en de kers op het Grand Dessert. Ik realiseer mij ook dat mijn bijdrage aan Boels klein is als je het beziet binnen de meer dan 46 jaar, waarin het bedrijf zo succesvol is.”

“Ik heb wel als CFO een bijdrage mogen leveren, dicht bij het roer, in een ongelooflijk dynamische en moeilijke periode van het bedrijf. Denk aan COVID-19 en onze overname van CRAMO)”, vervolgt Valk. “Als lid van een fantastisch team kijk ik daar voldaan op terug. Daarnaast hebben we, ook onder die moeilijke omstandigheden, de hele finance organisatie in een relatief korte tijd getransformeerd van een SME administratie naar een volwaardige Group Finance functie. Die heeft een wezenlijke rol in het succes en de groei van Boels en kan die groei ook blijven ondersteunen.”

Valk zoekt altijd de verbinding met jonge generaties, met mensen die ánders zijn dan hijzelf. “Dat brengt, samen met het vertrouwen in iedereen, wat Boels zo uniek maakt. Dit is een broedplaats van jong talent. Mochten we deze Award winnen, dan zie ik dat als een enorme erkenning voor geheel Boels Rental.”

Een bijzondere Award

Sinds 2015 wordt er een Award, uitgereikt aan CFO’s die succesvol zijn bij een familiebedrijf. Daar waar grote corporates meestal in de prijzen van de CFO Awards vallen, zijn de Chief Financial Officers van familiebedrijven vaak minder zichtbaar. De in 2017 overleden Huub van Rozendaal, zeer betrokken bij de CFO Community, pleitte daarom voor een speciale Award voor familiebedrijven. In 2015 zat Van Rozendaal – voormalig CFO bij familiebedrijf Sligro – in de eerste jury, toen Luuk van der Pal (Enza Zaden) winnaar werd.

Vanaf 2016 wordt de prijs uitgereikt op de jaarlijkse FM Dag en Huub van Rozendaal was zeer betrokken bij de organisatie van dit event, dacht mee over de keuze voor sprekers en over de uitreiking van de prijs. Na zijn overlijden werd, in samenspraak met de familie, besloten de Award voortaan zijn naam te geven. Als eerbetoon aan een Chief Financial Officer die stónd voor het familiebedrijf en een belangrijke rol speelde in het ontwikkelen van onze CFO Community.

Naast de hierboven al genoemde Luuk van der Pal werd de Award eerder gewonnen door Bert van Dongen (CFO Koninklijke Paardekooper, 2021), Jeroen Straathof (CFO Ridder Group, 2020), Willemien Boot (CFO Auping, 2019) en Paul van der Kroft (CFO Terberg Groep, 2018).
 

Gerelateerde artikelen