Kabinet van de CFO: “Sta op 22 november – en ook daarna – stil bij de impact van ‘vergrijzing’, de grote game changer.”

Daniëlle Berndsen (CFO van Korian Benelux) heeft een boodschap aan de kiezer - en aan het komende kabinet.

Volgende week Tweede Kamerverkiezingen. Hoe de uitslagen er ook uit zullen zien, Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven staan voor grote uitdagingen. Welke tips en verzoeken geven Nederlandse CFO's mee aan het aankomende kabinet? Vandaag Daniëlle Berndsen, CFO Korian Benelux, dat in Nederland 52 kleinschalige woon/zorg-locaties heeft.

"Sta op 22 november – en ook daarna – stil bij de impact van 'vergrijzing', de grote game changer. Denk na over wat dit betekent voor je eigen kring en sta stil bij wat goed is voor de maatschappij als geheel en voor mensen die het iets moeilijker hebben.
Als ik kijk naar de doorrekening van het de verschillende verkiezingsprogramma’s van het CPB valt mij op dat in de basis-scenario’s de vergrijzing grote impact heeft op bijna alle domeinen. Niet alleen op stijgende zorgkosten, maar ook op hogere uitkeringen door instroom van AOW’ers, op wonen en op de arbeidsmarkt. De vergrijzing is natuurlijk een echte ‘game-changer’.
In de verkiezingsprogramma’s is veel aandacht voor problemen die hieruit voortvloeien zoals plannen rondom verdere maatregelen op het gebied van pensioenen. Er is ook een partij die voorstelt om het basispakket te bevriezen en niet meer aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van medicijnen en technologieën. Een forse besparing dus.

Wat ik mis is in veel politieke visies op de arbeidsmarkt: hoe we zorgen voor voldoende arbeidspotentieel? Bijvoorbeeld door het slechten van de drempels om de part-time factor te verhogen, of door een beter beleid rondom toeslagen en betere kinderopvang. We moeten ons beter realiseren dat er samenwerking en creativiteit nodig is op verschillende domeinen. Zowel binnen de overheid als tussen overheid en bedrijfsleven.

Lees ook op CFO.nl: Kabinet van de CFO (Ernst Barendregt, Royal Van Zanten): "De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het bedrijfsleven de afgelopen decennia te afwachtend is geweest als het aankomt op verduurzamen."

 

Gerelateerde artikelen